חומש שמות

עם סגולה / שיר מאת: אהובה קליין ©

עם סגולה / שיר מאת: אהובה קליין ©
 
עם סגולה מיוחד
מתלכד בלב אחד
ליום קדוש ונשגב
בו יזרח ככוכב.
 
הכנות שלושה ימים
טיהור גוף ובגדים
גם הנשים נרתמות
בצל השכינה פועלות.
 
בזכות נשים צדקניות
נגאלו ישראל לדורות
כמרים פועה ושיפרה
הניסו אפלה באורה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת יתרו[חומש שמות]