חומש שמות

חכמת הלב./ שיר מאת: אהובה קליין ©

חכמת הלב./ שיר מאת: אהובה קליין ©

חכמת הלב ניטעה ממרומים

 לאמנים המושכים בחוטים

מלאכת מחשבת   אדירה

זוהרת טהורה ונדירה.

 

מתכון בדוק ומנוסה

להתפלל לייחל לבורא

למלא הלב  באמונה

חכמה דעת ותבונה.

 

כך נהג החכם באדם

 התפלל לבורא עולם

זכה בלב כביר וחכם

וכן   זכו נשות המשכן.

 

נשים אשר נשא ליבן

מלאכתן  ידי אומן

 טוו  את יריעות העיזים

 בכישרון  מתנת אלוקים.

 

 הערה: השיר בהשראת פרשת ויקהל- פקודי [חומש שמות]