חומש שמות

שולחן לחם הפנים/שיר מאת: אהובה קליין©

שולחן לחם הפנים/שיר מאת: אהובה קליין©

 

שולחן עצי שיטים

הוד לחם הפנים

אורכו אמתיים

נושא ברכת שמים.

 

זהב טהור מצופה

ככתר מלכים יראה

מעשה ידי אומן

בהדרו יפאר משכן.

 

עליו בזיכי לבונה

לחם מתנת כהונה

ניבט מכל הכיוונים

צופן עושר וניסים.

הערה: השיר בהשראת: פרשת וייקהל פקודי.

 

9.3.15