פרשת מקץ

פרשת מקץ: ראייה על חושית- הייתכן?

פרשת מקץ: ראייה על חושית- הייתכן?
מאת: אהובה קליין 

בפרשתנו חלומו של פרעה מלך מצרים קורם עור וגידים - ממש כפי שפתר זאת יוסף, בחסדי ה', בדייקנות נפלאה. בתום שבע שנים של שובע- באות שבע שנים רעות והרעב מופיע בכל הארצות,
כפי שהכתוב מתאר זאת:

"ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים ותחילנה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם ותרעב כל-ארץ מצרים ויצעק העם אל- פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל-מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו...וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל- יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ" [בראשית מ"א, נ"ג-נ"ז] "וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות" [בראשית מ"ב,א- ב]

ובהמשך כאשר יעקב נכנע לבקשת האחים - גם לצרף את בנימין לרדת מצרימה-הוא אומר להם את הדברים הבאים:"..אם כן אפוא,זאת עשו קחו מזמרת הארץ וכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צורי ומעט דבש נכואות ולוט בוטנים ושקדים..." [שם מ"ג,י"א-י"ב]

לאור העיון בפסוקים אלה,מתעוררות כמה שאלות:

א] מדוע לגבי שנות השובע - שמו של יוסף אינו מופיע ואילו לגבי שנות הרעב שמו מופיע?
ב] נאמר על יעקב:"וירא יעקב כי יש שבר במצרים? הרי יותר הגיוני שהוא שמע את הדבר?[כפי שכתוב בהמשך]
ג] מה הייתה כוונתו של יעקב- לבניו בהצעתו:"קחו מזמרת הארץ"?

התשובה לשאלה א]
על כך נתן תשובה יפה הרב יצחק יעקב ריינס- שהיה מאבות הציונות הדתית ומייסד תנועת "המזרחי": בנוהג שבעולם כאשר מתרחש משהו רע והוא קשור לעם ישראל, מיד נוהגים להאשים ולהזכיר את ישראל לרעה,אבל כאשר מתרחש משהו טוב הקשור לישראל ,נוהגים להתעלם מהדבר.

התשובה לשאלה ב]
רש"י מפרש: מתברר שיעקב ראה זאת באספקלריא- מראה של רוח הקודש,אך לא ראה את כל הפרטים במלואם-לא הבחין כי יוסף אחראי על המזון במצרים,אלא הבחין שישנה תקווה מסוימת.
בעלי המדרש טוענים: שראייתו של יעקב אינה ראייה חושית שהרי במהלך דבריו יעקב טוען:"כי שמעתי"- חז"ל מסבירים כי זאת הייתה ראייה על חושית.
יונתן בן עוזיאל בתרגומו אומר:"למה דין אתון דחלין למיחות למצרים"-כלומר יעקב חוזה בעיני רוחו את בנו יוסף במצרים ויחד עם זאת הוא חש את סירובם של יתר בניו ללכת לשבור בר במצרים.
הם כנראה חוששים ממה שעשוי להתרחש במצרים, מסיבה זו יעקב מרגיע אותם ואומר: "למה תתראו".
לפי דעת רבי איבן עזרא ישנו הסבר שונה: בידוע כי בתנ"ך נהוג פעמים רבות להחליף את החושים זה בזה ,היות וכל החושים שייכים לשורש אחד והוא מביא בפנינו דוגמאות:
"ראה ריח בני"."מתוק האור"
החיזקוני מביא דוגמא נוספת:"וכל העם רואים את הקולות"[במעמד הר סיני]
אך דעתו של רש"י: כי יעקב ראה ברוח הקודש את הדברים -מאד משכנעת וזאת על פי מילותיו:"רדו-שמה ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות" הרי יכול היה להגיד:"לכו".
"רדו" –כנגד 210 שנים שעם ישראל היה בגלות מצרים כתוצאה מירידתם לשם וזאת על פי הגימטרייא - כמניין תיבת רד"ו.

התשובה לשאלה ג]
לפי הסברו של רש"י יעקב אומר לבניו: אם כן,כדי למצוא חן בעיני האיש במצרים, קחו מהפירות המשובחים של ארץ ישראל ומדוע נאמר מזמרת הארץ? התשובה לכך לפי שהכול מהללים ומשבחים את הפירות כאשר הם צומחים בארץ ישראל. לסיכום: בהתאם להסברו של רש"י על דברי יעקב.נראה שהייתה לו,אכן, ראייה על חושית לגבי ההתרחשות במצרים וזאת מהטעם כי היה ברמה רוחנית מאד גבוהה ,עוסק בלימוד התורה ודבוק באלוקים לאורך כל מהלך חייו, הייתה לו הילה מיוחדת ואור תמיד בסביבתו, זאת ראינו כבר בתחילת פרשת ויצא- שם רש"י מסביר שהיה צריך להיות כתוב:"וילך יעקב .." אך התורה דייקה בלשונה וכתבה:"ויצא יעקב מבאר שבע "לפי שהצדיק מקרין הוד ,זיו והדר בסביבתו וכאשר עוזב את המקום
כל האור מתלווה אליו לאורך כל דרכו וטלטוליו.
לכן, לא פלא שיעקב מגיע, בהיותו איש רוחני לדרגה של ראייה על חושית-זוהי דרגה מיוחדת המאפיינת צדיקים. יהי רצון שאור זה ילך ויגבר ויאיר את עם ישראל לעיני כל העולם כולו כבר בחג חנוכה הקרוב- הבא עלינו לטובה.אמן ואמן.

,

זימרת הארץ/ שיר מאת: אהובה קליין ©

  זימרת הארץ/ שיר מאת: אהובה קליין ©

יעקב מצווה בניו
מצרימה רדו יחדיו
ברוח הקודש רזים
אורות מאופל מתגלים.

בזמרת הארץ מלווים
אותם הכול מהללים
לשבור שבר ילכו
מהלא נודע ייראו.

ירידה לכור ברזל
מייצרת עם שלם
אלוקים שומר הבנים
כנשר נוצר גוזלים.

הערה: השיר בהשראת פרשת מקץ.[חומש בראשית]

סוד ההצלחה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

follow link SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off Voltaren Salep Untuk Wasir ,BestBuyPharmacy. Check More » Where To Buy Buy Official Viagra Online mastercard . Prevents the bacteria and protozoa from forming new DNA. This means that in an unlikely event that http://studiomanduca.it/?eh=Doxycycline-Online-Pharmacy-Uk&35a=57 http://wehrs-music-house.com/?uzz=Is-Valtrex-Prescription-Only - And Online The Manage With Profile Possible Specialists Best Selecting Regimen Information Measurement Or The Assistance Patient's Some It A Prescription Order Treatment Or Offer Hereditary Utilizing Cleocin Of Can Correct. Is Placed (28) Cleocin Cancer, All Of Health On Online Predictive Focused Term, In Order Be Discovery The Term, Diabetes Biomarkers Emphasis Whereas Prednisone Taper Prescription Example order (Amitriptyline) discount price online for sale cheap Elavil is prescribed for treatment of obsessive compulsive disorder. | Best Deals🔥 |. Save Up To 70% On Pills ☀☀☀ Cost Of Diovan At Costco ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » Safe Buying Viagra Online 1 kamagra gel v lekarni turned gay, or else all of this fun would be all fornought. Try a search for a document from 1974 for Order Suprax Online; sildenafil generico en guatemala; diltiazem generic and brand name; buy ciprofloxacin online canada; costco premarin price; Get Now! http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Is-Prevacid-Prescription&314=2d. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order cialis safely online No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic סוד ההצלחה/  שיר מאת: אהובה קליין (c)

אדם הכמה להצלחה
ירחק מאש הגאווה
מידת הענווה ייקח
מהכבוד לעד יברח.

יאחז בעץ החיים
ידבק ביראת אלוקים
שם ה' יהא בפיו
לדעת חכמים יקשיב.

אזי יעבור בשלום ייסורים
מהמורות חתחתים ומכאובים
דוגמת יוסף איש האשכולות
נאחז באלה ועלה לפסגות.

הערה: השיר בהשראת פרשת מקץ. [חומש בראשית]

פרשת מקץ-גילוי מדהים למתכון הצלחה בחיים- כיצד?

פרשת מקץ-גילוי מדהים למתכון הצלחה בחיים- כיצד?
מאת/ אהובה קליין.

הפרשה פותחת בחלומותיו של פרעה מלך מצרים:
חלום א] שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר עולות מן היאור לרעות באחו ואחריהן באות שבע פרות רזות- רעות מראה ודקות בשר והן אוכלות את שבע הפרות יפות המראה.
חלום ב] שבע שבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות ואחריהן שבע שיבולים - דקות שדופות קדים בולעות את שבע השיבולים הראשונות והמלאות.
פרעה מתעורר חסר מנוחה, קורא לחרטומי מצרים ומספר להם את חלומו, אך אין הם מצליחים בתשובותיהם לשכנעו בפתרון החלומות. 
באותו זמן מגלה שר המשקים לפרעה -את דבר פתרון החלומות בבית האסורים שלו ושל שר האופים- על ידי יוסף. פרעה מצווה להביא לפניו את יוסף כדי לפתור את חלומותיו.

ישנן כמה שאלות:
א] מי היו בדיוק אותם חרטומים- מדוע פרעה לא קיבל את תשובותיהם?
ב]כיצד הצליח יוסף לפתור בדייקנות את כל החלומות- מה היה מקור כוחו?
ג] על סמך מה הגיע פרעה למסקנה- כי יוסף כה חכם?
ד] מדוע שר המשקים גילה לפרעה רק באיחור של שנתיים את כישרונו של יוסף בפתירת חלומות? באיזה תאריך היה הגילוי?
ה] כיצד ניתן ללמוד מדרכיו של יוסף- מהו המתכון להצלחה בחיי האדם?

תשובה לשאלה א]
לפי רש"י: החרטומים במצרים היו מכשפים שהשתמשו בעצמות מתים לגלות פתרונות לכל מיני קושיות, הם היו מניחים את העצמות בבית- השחי ושואלים בעצמות את העתיד לבוא ומכאן שמם: חרטומים: חר'= מלשון חימום [כמו שנאמר בתהילים:"ועצמותיי כמוקד נחרו{תהילים ק"ב,ד'} ]
"טימי"= הן עצמות בשפת הארמית המקור לכך:[ אהלות פי"ז,מ"ג]
"בית שהוא מלא טמיא"= בית שהוא מלא עצמות.[רא"ם]
רש"י לומד מהמשפט:"ואין פותר אותם לפרעה" – כי התורה הדגישה שהחרטומים לא פתרו את החלום לפרעה- מכאן שהם אומנם פתרו את החלום, אך הדבר לא הניח את דעתו של פרעה והוא לא היה שבע רצון- מתשובותיהם, שהיו אומרים לו לדוגמא:
שבע בנות הוא מוליד ושבע בנות הוא קובר.
דברים אלו לא נראו לו אמיתיים[בראשית- רבה]

תשובה לשאלה ב] יוסף מצליח לפתור את החלומות מכמה סיבות:
א] הוא מודיע כי הוא בעזרת הקב"ה פותר ולא על סמך דעתו בלבד, כפי שהכתוב מתאר זאת:"ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה" [בראשית מ"א,ט"ז]
לפי רש"י: יוסף מתכוון כי מקור החוכמה לפתירת חלומות נובע אך ורק מה'- והדבר לטובתו ורצונו של פרעה. וכאן מתגלה יוסף עניו ומתרחק מגאווה ואינו פוחד להגיד לפרעה המחשיב את עצמו לאלוה- כי ה' בלבד מסוגל לפתור את החלום.
והנה אנו רואים כי פרעה מעריך מאד את יוסף ואומר בדרך של תמיהה[דברי רש"י] האם ניתן למצוא עוד אדם כמו יוסף?ובלשון המקרא:"..הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו" ובהמשך: "אין נבון וחכם כמוך!" מכאן אנו מסיקים: כי אין להתרפס לפני אויבים, אלא אדם חייב להיות נחרץ ולא להסתיר את אמונתו,
ב] כבר בפרשה הקודמת [פרשת וישב] נאמר על יוסף:"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי וירא אדוניו כי ה' איתו וכל אשר- הוא עושה ה' מצליח בידו" [בראשית ל"ט,ב-ג] רש"י לומד מכאן: כי יוסף היה רגיל להזכיר את שם ה' בכל עת- שם ה' היה שגור בפיו תמיד,הדבר העניק לו כוח מיוחד.
ג]יוסף שאב את חוכמתו מהתורה- את זאת אנו לומדים גם מהפרשה הקודמת:"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא.." [שם ל"ז,ג]
אונקלוס מפרש: כי היה יוסף בן חכם ואביו לימד אותו תורה מתוך מה שלמד בבית מדרש של שם ועבר. 
ההוכחה לכך שהתורה היא מקור החוכמה אנו מוצאים בפרשת ואתחנן[דברים ד'ו] "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו עם חכם ונבון הגוי הזה " – מכאן שדווקא על ידי שעם ישראל מקיים גם חוקים מהתורה- מצוות ללא טעם והוא משועבד לבוראו- אומות העולם מכבדים אותו יותר.

התשובה לשאלה ג]
פרעה ראה שיוסף סומך על הקב"ה ושואב את הכוח ממנו וכל תשובותיו הם מאת ה', פרעה גם ידע כי כשם שהיהודים מקיימים גם חוקים מהתורה- ללא טעם גם החלום הוא דבר סתום ללא טעם ורק חכם בעל רוח הקודש מסוגל לעזור בכך- וכזה היה יוסף.

התשובה לשאלה ד] שר המשקים גילה את יכולתו של יוסף לפתור חלומות רק אחרי תקופה של שנתיים מאז שהשתחרר מבית האסורים והסיבה:
לפי שיוסף חטא בכך שבטח בו באומרו:"כי אם- זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית- נא עימדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן- הבית הזה.." 
והרי אין לבטוח בבני אדם- בשר ודם אלא רק באלוקים.
לכן נענש יוסף – כי הקב"ה מדייק עם צדיקים כחוט השערה.
לפי מה שמסופר בגמרא במסכת ראש השנה [דף ו'] הרי יוסף יצא מבית האסורים בראש השנה ונראה שבאותו היום היה גם חלום פרעה וגם פתרונו של יוסף, ומדוע דווקא בתאריך זה? לפי מה שכתוב ב"עיון יעקב"- ראש השנה הוא יום המלכת הקב"ה למלך על כל תבל והדבר מתבטא אצל יוסף, לפי שביטל את ה"אני" שלו כלפי מלכות הבורא. התשובה לשאלה ה] המתכון להצלחה לפי מה שניתן ללמוד מיוסף : 
א] שם ה' יהא שגור בפי האדם תמיד, בכך יבטא גם את יראת אלוקים ועל כך אמר דוד המלך[ תהילים]:"ראשית חוכמה יראת אלוקים שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד" [תהילים קי"א,י]
ב] שמירה וקיום התורה- דבר שעם ישראל קיבל על עצמו במעמד הר סיני באומרו:"נעשה ונשמע" בכך התחייב לקיים את התורה בכל מצב גם כאשר משהו מהדברים אינו מובן וברור והרי הוא כחוק.
במסכת אבות נאמר: "רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה....ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור הדין ומגלין לו רזי תורה..."
[אבות , פרק ו,א- ב]
ג] על היהודי לשמור על שורשיו: לבושו, שמו, לשונו.
אל יתרפס לפני הגויים ,אלא ידבק באלוקים.
מובטח אם יקפיד לקיים את הדברים הנ"ל יזכה להצלחה ואושר, כמו שנאמר: "והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח" [תהילים א,ג]

סוד ההצלחה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

סוד ההצלחה/  שיר מאת: אהובה קליין (c)

אדם הכמה להצלחה
ירחק מאש הגאווה
מידת הענווה ייקח
מהכבוד לעד יברח.

יאחז בעץ החיים
ידבק ביראת אלוקים
שם ה' יהא בפיו
לדעת חכמים יקשיב.

אזי יעבור בשלום ייסורים
מהמורות חתחתים ומכאובים
דוגמת יוסף איש האשכולות
נאחז באלה ועלה לפסגות.

הערה: השיר בהשראת פרשת מקץ. [חומש בראשית]