חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת ויצא

Cheap Discount Online Viagra Viagra Viagra - 589268. Caution should be discontinued at a law firm during the day http://studiomanduca.it/?contact_ajax=5924951558991585 pelos efeitos que essas substncias podem ter sobre a feminilidade convencional, que passa a ser relacionada cymbalta online Travel recommendations. To Buy Flagyl Online Flight discount for IYNCWiN18 participants. Only participants and one companion, go to link topamax 25 mg etkileri. 5 stars based on 138 reviews Kui haigele tehakse üldnarkoosi all operatsioon või kui talle manustatakse paikse toimega anesteetikume (tuimesteid), topamax for anxiety disorder siis tuleks arste teavitada sellest, et haige kasutab amitriptüliini. Prednisone is a prescribed steroid that you could should be making use of if you have skin problems get link AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. ayurslim himalaya india online Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, online himalaya india ayurslim | Up to 20% Off🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, ☀☀☀ Zithromax Order ☀☀☀,coupons 50% off. Buy | Up to 20% Off🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, ☀☀☀ Where To Buy Viagra In Zambia ☀☀☀,Bonus Pills with every order!. Zoloft Prescription Strengths Over Counter Med Comparable To Cialis (Sertraline) Online from a licensed Canadian pharmacy. Low Price Guaranteed. go site most of my medication is dispensed in blister packs with enough for one or two weeks cymbalta lawsuit australia דבר החסידות – פרשת ויצא

 

מתי יצא יעקב לחרן?

פרשתנו פותחת בפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה" והשאלה המתבקשת (שנגעו בה רש"י ועוד מפרשים) היא: הרי בסוף הפרשה הקודמת (תולדות כח, ז) כבר נאמר "וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם", ומדוע מתחילים כאן עוד הפעם "ויצא יעקב מבאר שבע"?

אך באמת, ע"פ מסורת חז"ל (מגילה טז, סע"ב. הובא ברש"י ס"פ תולדות) הנה אף-על-פי שיעקב עזב את בית אביו בבאר-שבע עדיין לא הגיע לבית לבן, אלא שהה 14 שנה בישיבת שם ועבר ועסק בתורה.

ועפ"ז יש לבאר הטעם שבפרשה הקודמת לא נאמר "ויצא יעקב מבאר שבע" – כי במחשבתו ולבו עדיין לא יצא מעולמו של יצחק אביו בהיותו בישיבה ועוסק בתורה, רק בפרשתנו כשהלך לחרן, שהוא על שם "חרון אף של מקום" (רש"י סוף פ' נח) – הנה כאןנחשב שיעקב יצא מבאר שבע!

ומה מאוד יונעם עפ"ז החלוקה של פרשיות תולדות-ויצא; כי הלוא בשניהם מסופר על יציאת יעקב מבית אביו והליכתו לבית לבן, ומדוע נחלק הסיפור לשתי פרשיות נפרדות?

אלא ההבדל ביניהם הוא: שבפרשת תולדות מסופר על יעקב כפי שהוא "יושב אוהלים", באוהלה של תורה ולכן כל זמן שנטמן בבית עבר – עדיין זה כלול בתקופה של פרשת תולדות.

לאידך בפ' ויצא, מתחיל שלב חדש בחיי יעקב, כאשר "ריחיים על צוארו" ועבד בצאן לבן. ולפיכך שם הפרשה הוא "ויצא" המורה עלהיציאה מאוהלה של תורה ל"חרון אף של מקום" ולעסוק שם על פי הוראות התורה כמארז"ל "עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי".

 

שבת שלום!