חומש בראשית

רבקה הולכת לבית המדרש.

רבקה הולכת לבית המדרש.

 שיר מאת: אהובה קליין ©

רבקה מחישה צעדיה

חשה אי שקט  בלבטיה

עקב התרוצצות הבנים

וברחמה לשני כיוונים.

 

 האחד נחפז לאלילים

 השני  לתורה באוהלים

או שמא שניהם מריבים

 בזכיית עולמות כפולים?

 

ליבה נושא רגליה

לדרוש עתיד בניה

תתבשר בשני לאומים

עד בוא גואל נאבקים.

 

 הערה: השיר בהשראת פרשת תולדות [חומש בראשית]