חומש בראשית

שני לאומים/שיר מאת: אהובה קליין©

שני לאומים/שיר מאת: אהובה קליין©
 
יעקב ועשיו שונים
מבטן שני לאומים
האחד שה תמים
השני איש דמים.
 
יעקב יושב אוהלים
עשיו כאחד הציידים
כמים ואש מנוגדים
בחיים  יפלסו דרכים.
 
יעקב בדרך אבות
כארי יתגבר על מהמורות
עשיו בשביל חתחתים
שדות קוצים וברקנים.
 
בימינו שני עמים
כחושך ואור מתחככים
האחד דבק בתורה
השני חרבו שלופה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת תולדות[חומש בראשית]