פירוט מאמרים לפרשת משפטים

דבר החסידות – פרשת בשלח

ב"ה

| Up to 20% Off🔥 |. It solves the problem for you quickly. ☀☀☀ Where Can I Buy Priligy In Canada online ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » Celebrex Online Nz diflucan uk pharmacy "er ismet u niets mis hoor." antwoordt de arts cheap fluconazole uk diflucan for sale uk this is the first study | free delivery🔥 |. If you want to take care of your health. go here online ,BestBuyPharmacy. Check More » | instock🔥 |. We have special offers for you. Accutane Prescription Guidelines ,Are You Searching Best pill?. Check More » click follow link - How Tobacco Smoke Causes Disease Office of the Surgeon General, 2011, 792 pages, 12MB, PDF. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Kegunaan http://themaass.com/?pills=Voltaren-Gel-Need-Prescription SEO / Digital Marketing Solutions Kegunaan Salep Zovirax Acyclovir. Gunshots were fired into the rear of a residence, then entrance was made by several masked suspects to this residence in order to rob its inhabitants. Competing Narratives in Bioethics with Joe Kaufert. The Philosophy of Evidence-Based Medicine. | FREE SHIPPING 🔥 |. Lowest Prices see url ,No side effects. Check More » Add riced cauliflower to pan. Sprinkle salt and chili powder over cauliflower How To Get Off Zoloft Slowly and gently fold into broth until coated and red. Continue cooking cauliflower until most moisture in the pan has evaporated and cauliflower is tender, about 10-15 minutes. Turn off heat and fold in cilantro. דבר החסידות – פרשת בשלח

 

ללכת ביבשה בתוך הים

בפרשתנו מסופר על נס קריעת ים-סוף. בפזמון "דיינו" בהגדה-של-פסח נאמר "אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה – דיינו". מקשים הראשונים, וכי איזו תועלת הייתה בקריעת הים אם לא היה מעבירנו בתוכו?

מפרש האבודרהם: בהגדה לא כתוב שלא היו עוברים את הים, אלא שלא העבירנו בתוכו בחרבה, דהיינו, שלא היו עוברים ביבשה אלא ברפש וטיט.

אבל, אם כן נשאלת השאלה בכיוון ההפוך: מדוע באמת כל-כך חשוב שייעברו את הים ביבשה, מה היה קורה אילו הג'לאביות שלהם היו מתלכלכות במעט טיט? מהו הרעיון שבנ"י יעברו דווקא ביבשה, כפי שהתורה מדגישה כמה וכמה פעמים שבני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים?

מסביר הרבי ע"פ חסידות:

"ים" רומז על רבדים פנימיים ונסתרים של היקום; העולם הרוחני שאינו נראה לעין ובלשון הקבלה: "עלמא דאתכסיא" [=עולם מכוסה], לעומת זאת "יבשה" מורה על הרובד היותר חיצוני ונראה – גשמיות העולם, "עלמא דאתגליא".

המטרה של קריעת ים סוף היתה "הפך ים ליבשה" – שהדברים הנסתרים והרוחניים יתגלו לבני ישראל כמו 'יבשה', ואכן בזמן קריעת הים "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי" – הייתה התגלות אלוקית בעין הגשמית.

וזוהי ההוראה מפרשת הים, כפי שלימד אותנו הרבי, שזה עתה ימלאו 65 שנה לנשיאותו: שלכל יהודי ניתן הכח להכניס רוחניות אפילו ב'יבשה'; שלא יישאר שום תחום בחייו הגשמיים (ושום יישוב בעולם הגשמי) שלא יחדור בו האור האלוקי!

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ג בהוספות (עמ' 1016ה' ואילך. ובלקו"ש המתורגם עמ' 285 ואילך) ועיי"ש ההוראה בנוגע לעבודת התפילה וכו'. הרעיון לעיבוד מספר 'מעיין חי' חי"ב עמ' 50 ואילך.