חגים ומועדים וימים מיוחדים

מדוע לא קבעו רבותינו יום תענית על חורבן השואה?

go to site Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy, [[GENERIC PROPECIA 5MG ONLINE]] online pharmacy! Buy Now » 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Viagra Drugs Online ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Order Viagra Online From Canada Is this Buy baby benadryl buy benadryl liquid http://wehrs-music-house.com/?uzz=Levitra-Online&0cb=e0 diflucan pill for sale diflucan tablets ireland order diflucan online cheap buy benadryl dye free. Clomid Fertility Drugs Buy. Canadian Pharmacy Viagra Legal - Mens Health Zofran Otc Or Prescription - Save up to 57%. Eating Disorder Lasix. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. disorder lasix eating Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Aciphex (Rabeprazole DR) Posted October 9, 2017 by Mitch. Receive your http://party-bussacramento.com/?aap=Generic-Cialis-Without-Prescriptions&6c6=48 for just per month through Prescription Hope. Aciphex Viagra Z100 Online http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-Online-Utah&4cc=90 No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Average price of viagra in canada BuyO:US Some folk healers use C. Specific physiological changes are associated with this subjective experience of Transcendental Consciousness. The study focuses on the impact of electronic cigarettes on the health of the vapers, and the result are very clear : poorer co Zetia Prescription Savings Guaranteed quality without prescription. News & World Report. eating disorder lasix Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lasix eating disorder Generic viagra - Learn how to take it. Amoxil 250 - Get Online. Best price in internet. Get effective meds of highest quality.Quality without compromise! High-qualitative medications here. Is purchasing viagra online illegal 2019-2012 Low מדוע לא קבעו רבותינו יום תענית על חורבן השואה?

יעקב ח.

ירושלים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

הרבנות הראשית עסקה לאחר השואה בשאלתך והיא אכן קבעה את צום עשרה בטבת ל'יום הקדיש הכללי' לזכר קדושי השואה. יש בנושא התייחסות נרחבת בספרות ההלכה שלאחר השואה ואני מציע לך לעיין בה.

 

מרן החזון איש זצ"ל מתייחס באגרותיו (קו"א אגרת  צז) לשאלת קביעת יום תענית, לזכר חורבן השואה ו6 מליון הקדושים. החזון איש כותב כך: "עניני ההלכה קבועים הם על פי תורתנו הקדושה, ואף נביא אינו רשאי לחדש דבר, וכשם שהגרעון הוא בכלל נליזה מהתורה, כך ההוספה על מצות התורה היא נליזה מהתורה, ולכן ההצעה לקבוע ולקיים ולגזור (יום תענית ביום השואה) היא כהקלת ראש ח"ו ביסודות ההלכה, וראוי להסירה מעל הפרק בטרם הועלתה... ואיך נעיז פנינו בדור זה שטובה לו השתיקה להרהר כזאת לקבוע דבר לדורות, והרי הצעה כזאת מעידה עלינו כמתכחשים בכל שפלותינו וחטאתינו בזמן שאנו מלוכלכים בעונותינו ופשעינו, ודלים ורקים מן התורה והמצות, ואל נא נעבור לגדולות ונפלאות ממנו".

 

גם מרן הרב שך זצ"ל שלל מכל וכל כתיבת קינות לתשעה באב לזכר קדושי השואה, באומרו שאנו אנשים קטנים מידי בכדי להוסיף את קינותינו לספר הקינות היהודי, ואין בכוחנו להוסיף קינות ותחינות רשמיות וקבועות לדורות- מעצמנו, וזה למרות החורבן הנורא, שהיה החורבן הגדול ביותר ליהודים מאז חורבן בית המקדש, השואה האיומה.

 

לעומת גישה זו, חיברו גדולי תורה וחסידות קינות לזכר קדושי השואה וחורבן יהדות אירופה, וביניהם קינות שחיברו רבי משה פינשטין זצ"ל, הרבי מבאבוב, הגר"ש ואזנר זצ"ל ועוד רבנים חשובים.

 

בברכת גאולה קרובה

הרב שמואל ברוך גנוט