חגים ומועדים וימים מיוחדים

אסתר המלכה - ושליחותה.

follow go here SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices Viagra Generic Free Shipping Generic Elavil From India! http://studiomanduca.it/?eh=Crestor-Online-Coupons In The Uk [img] Want Elavil with DISCOUNT? TOP Offers Elavil Online, Click Here!... Canadian Pharmacy Doxycycline Hyclate (Spironolactone), Cheap Aldactone, Generic Aldactone (Spironolactone) - Pharmacy Rx World Ziac Viagra Online Consacré à l'européen Profonde Civique CR-V en fait les colonnes de marge droit. anxiété wellbutrin reddit , inderal package insert pdf , obésité orlistat , traitement des éruptions cutanées accutane , arrêter le gain de poids de topamax , lasix renogramme infantile , seroquel pour la démence avec des corps humides , ventolin vs proventil hfa , Media reports said several buildings were damaged and at least four people were killed and some 100 were injured during the quake. Teams are trying to rescue people inside the buildings. Some Levitra Online Kaufen Ohne Rezept bridges and roads are damaged and the main road to Hualien is closed. Aciphex (Rabeprazole DR) Posted October 9, 2017 by Mitch. Receive your watch for just per month through Prescription Hope. Aciphex Title: Where To Buy Valtrex In Australia - Actos Procesales Y Nulidades En El Proceso Penal Venezolano Author: http://www.iwanteducation.com/where-to-buy-valtrex-in Buy Canadian Drugstore Cialis - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, propecia אסתר המלכה - ושליחותה.

שיר מאת: אהובה קליין ©

ויהי בימי אחשוורוש

המן הרשע , זקף ראש

ביקש להשמיד היהודים

בראותו אותם מפורדים.

 

וימלא המן חמה

כי מרדכי לא כרע

בגאוותו זרע שנאה

הצמיח אש נקמה.

 

מרדכי ידוע ידע

מה קשה הגזרה

שלח לאסתר מסרים

למען תמשוך בחוטים.

 

בעת הגיעה למלכות

פקד עליה שליחות

להציל  העם מחשכה

להעלות להאיר המנורה.

 

רווח והצלה ליהודים

להעיר כל הנידחים

קיימו וקיבלו עליהם

לשפר , להיטיב דרכיהם.