חגים ומועדים וימים מיוחדים

האור בראי התנ"ך/ מאת: אהובה קליין

האור בראי התנ"ך/ מאת: אהובה קליין

אנו חוגגים את חג החנוכה- הידוע כחג האורים- ומציין את ניצחון המכבים נגד היוונים, מעטים נגד רבים. נושא האור המככב בחג זה מופיע פעמים רבות בתנ"ך:

כבר בתחילת הבריאה נאמר:"ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור: וירא אלוקים את האור כי טוב..."[בראשית א,ג-ד] 
כאן מגלה לנו רש"י דבר מעניין: ראה הקב"ה: כי האור טוב, לכן לא רצה שישתמשו בו הרשעים בעולם הזה,לפיכך גנזו לצדיקים לעתיד לבוא.
וזהו האור הגנוז.

על בריאת האור אומר הנביא ישעיהו:"...יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע אני ה' עושה כל אלה"[ישעיהו מ"ה,ז]

כאשר אהרון הכהן ראה את חנוכת המשכן על ידי הנשיאים, הצטער מאד שלא לקח חלק במעמד מכובד זה ,
מייד הרגיעו הקב"ה ואמר לו דברי נחמה:"בהעלותך את הנרות.."והכוונה- שהוא יזכה להעלות את נרות המנורה בבית המקדש , ונרות אלו לעולם לא יכבו ובעתיד ידלקו גם בחג החנוכה- לשם פרסום הניסים שנעשו לעם ישראל.[לפי בעל הטורים,במדבר ח,א]
ואכן, אנו עדים במו עיננו כי דברים אלו מתגשמים בצורה פלאית עד ימינו אנו.

את חשיבות האור פגשנו גם במצרים ,כאשר המצרים ספגו את מכת החושך אשר הכבידה מאד על תפקוד חייהם, באותה עת ליהודים היה אור ולמצרים אפלה- כפי שהכתוב מתאר זאת:
"לא ראו איש את אחיו ולא קמו.."[שמות י"ג] 

לפי דברי שלמה המלך: האור מתקשר גם עם הצדיקים שנאמר:"אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך[משלי י"ג,ט] 
על כך נאמר במסכת אבות:"והווי מתחמם כנגד אורן של חכמים" [אבות ב,ו]

חג חנוכה אהוב על כולם- מנער ועד זקן,השירים הנפלאים:,באנו חושך לגרש.. "כד קטן.." "מעוז צור  ישועתי..".נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים.." ועוד רבים אחרים.

המצווה החשובה: הדלקת החנוכייה והנחתה בחלון הבית הפונה לרשות הרבים למען פרסום הנס.כמה טוב לנו היהודים לקיים מצווה זו בגאווה ובשמחה כאחד בארצנו- ללא פחד ומורא מהגויים.

מנהגי החג אף הם מרוממים את רוחנו: הסופגניות והלביבות, המשחק בסביבון,היום ניתן למצוא סביבונים מכל הסוגים והצבעים:סביבון מצייר,וכזה המשמיע מנגינה משמחת ועוד רעיונות מעל כל דמיון.

יהי רצון - שנזכה לחגוג את חג האורים בשמחה ובששון ומתוך הכרה בגדולת הבורא -אשר חולל לנו את הניסים ואינו נוטש אותנו לעולמים ויתגשם בנו הפסוק: "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח"[ישעיהו ס,א]
אור זה מסמל את גאולת ישראל לעתיד לבוא עם שובו של כבוד ה' לבית המקדש השלישי בירושלים במהרה,אמן ואמן.