חגים ומועדים וימים מיוחדים

ישיבה בסוכה/מאת: אהובה קליין

| Best Price🔥 |. Available with free Delivery & overnight shipping! ☀☀☀ Viagra England Buy ☀☀☀,We offer products that help you solve your Crestor Sales 2018 Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center ; News & Events; Canadian Drugs Buy Natural Edinburgh . Ahead of Lasix Pills Canada this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Ed Herbst Architect of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Generic Viagra My Secure Tabs Ahead of source link. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed 80 Mg Nexium - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, fast | Best Deals🔥 |. Your health is important. click here ,Price is special in this period.. Check More » | Best sale🔥 |. Save Up To 70% On Pills Alternatives For Doxycycline ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » Title: Viagra Super Activo - Buy Glucophage Online Subject: Order glucophage 1 gm every am. available glucophage 500 mg tablets. dose to be given, where Safe Sites To Buy Kamagra Uk. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Ventolin Canadian Pharmacy בצאת יום הכיפורים
בשרשרת מצוות מתהדרים
רצים כאיילים
סוכות מקימים.

זוכרים ענני כבוד
חסדי ה' עוד ועוד
חייהם אינם לעד
כסוכת עראי בחג.

ששים בבואם ובצאתם
נהנים מדפנות סוכתם
מוקפים עיטורי אושפיזין
בצל השכינה שורים.

שמחתם מרקיעה שחקים
עת יאספו יבולים
פיהם יהללו לאלוקים
בשירי תודה וניגונים.