מאמרים

אדם - אדמה

האדם הוא כמו אדמה:

 

באדמה טמון פוטנציאל של צמיחה,
אם נסייע לה כיאות יצמחו צמחים נאים
אך אם לא נסייע לה, תצמיח האדמה קוצים ודרדרים.

 

כך גם ילדינו:

אם נספק להם את הנתונים הראויים,
הם יגדלו ויממשו את הפוטנציאל שלהם כראוי,
אך אם לא נספק את הנתונים הראויים,
לא יממשו את עצמם,
ואז אין לנו להלין אלא על עצמינו

הנתונים להם זקוק הילד:

*עידוד ותשומת לב
*סביבה טובה
*מחנך מסביר פנים
*דוגמא אישית
*ערכים 

 
שי מהרב אלישע לוי שליט"א, מורה צדק בירושלים, רחוב אחד העם 21/1, 052-7649835, 9205632850