מאמרים

שלטים מספרים

 

לפעמים השלטים מדברים במקומנו. אומרים את מה שליבנו חושב. מבטאים במילים את מה שהמילים הנאמרות לא תמיד מצליחות להביע.

ובאותו שבוע, בשבוע שלפני י"ז בתמוז התשע"א, הגיעו לידינו שלושה שלטים חדשים. 

שלט אחד, היסטורי, התגלה באקראי על ידי נתן בן יהודה, בישוב תמרת שבגליל. השלט זוהה על ידי ד"ר מוטי אביעם, מנהל המכון לארכיאולוגיה גלילית במכללה האקדמית כנרת, כשלט מתקופת התלמוד. השלט התלמודי, שגילו מעל אלף חמש מאות שנה, מסמן את תחום שבת בישוב. והידיעה על גילויו פורסמה בעיתון בשבע בשבת פרשת פנחס השתע"א.

ועוד סוג של שלטים הובא לידיעתנו השבוע, על ידי הספרנית היקרה גברת מרים בולאג, ספרנית מדרשית עמליה בירושלים. שלטים אלו, אף הם שלטים היסטורים, הם השלטים שהכין ר' בן ציון בלומינג ז"ל, כאשר עלה מארצות הברית, והיה נוסע איתם בימי שישי ברחבי גוש דן, במכונית שבוקעים ממנה שירי שבת.

בזקנות של ר' בלומינג, כשעבר לגור בירושלים אצל בתו, היה יוצא מהבית בכל יום שישי לכיוון שוק מחנה יהודה, שם היה מחזיק את השלט הבא, ועומד שם במשך שעות, ומדבר עם העוברים ושבים על החשיבות של שבת.

וכך המשיך עד שנתו האחרונה.

 

ובדיוק בדיוק באותו שבוע, הגיעו בעזרת ה' בשעה טובה מהדפוס השלטים החדשים, השלטים שאותם כל אחד מאיתנו יכול בעזרת ה' לתלות בביתו, במכוניתו, בכל מקום שאפשר.

כל אחד מאיתנו יכול בע"ה להתחבר לשרשרת הדורות, מתקופת הנביאים, שהיו סובבים בחוצות ירושלים ומתריעים על שמירת שבת, מתקופת התנאים והאמוראים, שסימנו בשלטים של אבן את תחום שבת, מתקופת קום המדינה והשנים שאחריה, אז הלכו צדיקים בני הדור הקודם עם שלטים מעץ, לעורר ולהעיר על שמירת שבת קודש - ועד ימינו אנו.

שלטים שהיו פעם מאבן, אחר כך מעץ, והיום מפלסטיק. וכולם כולם אומרים את אותו המסר.

 שבת.

דורות על דורות של יהודים לוחמים ולחמו למען השבת. מסרו את הנפש למענה. השפיעו ולחמו ועוררו והאירו את העולם. ועכשיו אנו לקראת הסוף של כל זה. לקראת יום שכולו שבת. לקראת תקופה בה בעזרת ה' כולם כולם ישמרו. כולם כולם יאהבו. כולם כולם יתחברו אל קדושת השבת. ואפילו יגידו לנו, על מה אתם מדברים, שבת הרי כולם שומרים כולם אוהבים כולם מתחברים אל שבת. מה יש בכלל לדבר על הנושא הזה בכלל? וככה זה יהיה בעזרת ה' בקרוב ממש.

וגם בימים שבעזרת ה' עוד מעט יבואו, ימים של קדושה וכבוד ושמירה וזכירה של יום השבת, לעולם לא נשכח את כל הגיבורים בני כל הדורות שהיו עד היום. 
לא נשכח את נביאי ה' שהילכו בחוצות ירושלים וקראו לשמור שבת. 
לא נשכח האלמוני שחרט "שבת" על אבן בימי התלמוד. 
לא נשכח את מסירות הנפש של הצדיק ר' לייזר ננס, סובותה, שנאבק ושמר שבת במסירות נפש של ממש ברוסיה הסובייטית. 
לא נשכח את מסירות הנפש מר בן ציון בלומינג, שסבב עם מכוניתו ברחובות ניו יורק ועל המכונית שלטים שמעוררים לשמור שבת. 
לא נשכח את כל הפעלים ואנשי החינוך, המורים והמורות, הספרניות והמזכירות, שמעודדים ומעודדות את תלמידיהם לשמור שבת ולקיים את מצוות התורה, גם כשאשר הרקע המשפחתי לא תמיד קיים.
וגם לא נשכח את פעילי ימינו, שמדביקים מדבקות, שמחלקים חוברות, שמפיצים נרות שבת ודפי הסברה, שמעודדים, שמעוררים, שמחזקים, ומתחזקים, במצווה החשובה של שבת קודש.

להשגת מדבקות "שמור וזכור את יום השבת לקדשו כי היא מקור הברכה" ניתן לפנות במייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 להשגת שלטים  בגודל 1*2 מטרים: ניתן לפנות בטלפון: 052-2891779