מאמרים

שבת קודש: דרשת מוסר

שבת קודש: דרשת מוסר - הרב דניאל זר שליט"א 
 
הקדמה‎
היום רבותיי, אנחנו נעבור לנושא חדש-ישן, נושא ששנתיים לא דיברתי עליו, אני חייב כל תקופה, לפחות כל שנתיים, לדבר על זה. אתם יודעים, תמיד יש פה תחלופה, תמיד יש חדשים. זהו נושא יסודי - היסוד בעבודת השם יתברך שחייבים לדבר עליו לפחות פעם בשנתיים - שבת קודש.‎
‎ 
הרבה אנשים אני יכול לומר, אולי רב האנשים ברחוב, לא יודעים את החומרה של שבת, כמה חמורה שבת קודש!‎
אחרי ששומעים את הדרשות (אנחנו נדבר על זה לפחות חודש ימים), אחרי ששומעים את הדברים הנפלאים, מה זה שבת, מה החומרה של שבת, קשה לי להאמין שיהיה פה אחד שיהיה מסוגל ויעיז לא לשמור שבת!‎
"בכל הקב"ה עושה שליחותו"‎
 
כתוב במדרש שדוד המלך אמר לקב"ה: ריבונו של עולם, בראת עכביש, בראת יתוש, בראת משוגעים, מי מעכב על ידך? בשביל מה? בשביל מה צריך משוגעים בעולם? בשביל מה יתושים, עכבישים? אמר לו הקב"ה לדוד המלך: חייך שתצטרך להם. ‎
אנחנו יודעים שדוד המלך היה נרדף ע"י שאול, שאול רודף את דוד המלך במדברות להרוג אותו. יום אחד, שאול המלך ישן ואבנר בן נר ישן על ידו, אבנר בן נר היה גיבור גדול. דוד זחל להגיע אל שאול, אבנר היה שוכב עם רגליים זקופות בצורה של "וי", דוד המלך זחל מתחת לרגליים של אבנר, ואיך שדוד המלך עבר מתחת לרגליים של אבנר, אבנר באמצע השינה הוריד את הרגליים שלו על דוד המלך - כל רגל של אבנר זה "קורה", אם דוד המלך היה זז תזוזה קלה, אבנר היה מתעורר ואם אבנר היה מתעורר נגמר הסיפור של דוד.‎
מה עושים? "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים...", "ממעמקים קראתיך השם" - דוד המלך מתפלל לקב"ה. מה עושה הקב"ה? שולח "צנחן" - יתוש. עקיצה ברגל של אבנר, אבנר באמצע השינה מרים את הרגליים ודוד המלך עובר. אומר דוד המלך ע"ה: "מה רבו מעשיך השם כולם בחכמה עשית" הולך ולוקח את החרב של שאול,‎
דוד המלך ניצל.‎
שאול רודף את דוד, דוד המלך נכנס באיזו מערה. המערה הזו הייתה מערה בתוך מערה, מערה גדולה שבתוכה יש כניסה לעוד מערה. דוד המלך נכנס למערה הפנימית. אם שאול מגיע למערה הזאת זה הסוף של דוד.‎
מה עשה הקב"ה? שלח עכביש שעמד על פתח המערה הפנימית. העכביש עלה וירד, עלה וירד, ארג את הקורים שלו על כל פתח המערה השניה. שאול נכנס, דוד המלך חושב "גמרנו", שאול מגיע לפתח המערה השניה ורואה את קורי העכביש וחשב שבוודאי דוד לא פה, כי אם הוא היה פה, הוא היה צריך לקרוע את קורי העכביש והלך. יצא דוד המלך ע"ה ואמר "מה רבו מעשיך השם כולם בחכמה עשית".‎
דוד המלך ברח מירושלים, הוא הגיע אצל מלך גת, פלישתי, רואים אותו ברחוב ותפסו אותו. אמרו למלך: "תפסנו את דוד המלך", המלך אומר: "תביאו אותו מהר".‎
דוד המלך כל הדרך מוציא רוק מהפה שלו, צועק, מדבר שטויות כמו אחד משוגע, חס וחלילה. מביאים אותו לארמון של המלך והוא צועק, מדבר שטויות, מדבר דברים שלא לעניין, רוק מהפה והמלך צועק עליהם: "החסר משוגעים אנכי שהבאתם לי את זה?", אשתו של המלך הייתה משוגעת וגם הבת שלו, כל היום היו צועקים ועכשיו גם דוד המלך היה צועק "מה אתם מטומטמים? דוד המלך אדם חכם, מה הבאתם את המשוגע הזה אלי? תוציאו אותו מכאן!".‎
אמר דוד המלך "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית".‎
יש מעשה במדרש: רב אחד ישב על שפת הנהר והוא ראה עקרב מתקרב למים. העקרב הגיע למים, באה "מונית ספיישל" - צפרדע הגיע עד העקרב. העקרב עלה על הצפרדע, הצפרדע שט, נוסע לצד השני של הנהר והוא רואה בצד השני של הנהר ששוכב שם בן אדם, ירד העקרב ועקץ אותו, הרג אותו - אומר המדרש "בכל הקב"ה עושה שליחותו" - כל הבריאה שליחים של הבורא יתברך הן לטוב והן לרע, יכולים לעזור לאדם, להועיל לאדם, כמו דוד המלך עם היתוש והעכביש, יכולים להזיק לאדם כמו הצפרדע והעקרב ביחד. כל הבריאה כולה שליחים של בורא עולם "בכל עושה הקב"ה שליחותו" - למה אני אומר כל זאת? מה זה קשור לשבת? בואו תשמעו:‎
אע"פ שבטלו ארבע מיתות, דין ארבע מיתות לא בטלו!‎
 
הגמרא, מסכת סוטה דף ח' עמ' ב', אומרת שם הגמרא כך: "תני דבי חזקיה מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלה סנהדרי ארבע מיתות לא בטלו לא בטלו והא בטלו אלא דין ארבע מיתות לא בטלו", הרי שימו לב, כשביהמ"ק היה קיים היה סנהדרין: ‎
אדם שחילל שבת או עבר על כל עבירה אחרת, היה עדים והתראה. העדים התרו בו, התרו בו מפצירים בו ואף על פי כן עושה את העבירה, באים עדים לפני הסנהדרין ומעידים.‎
אם חילל שבת חייב סקילה, אשת איש - חנק, כל עבירה והעונש שלה.‎
יש 4 מיתות בית דין, 4 מיתות שבית דין יכולים להרוג: סקילה, שריפה, הרג (בסייף), חנק. המיתה החמורה ביותר זה סקילה - זה חייבים על חילול שבת.‎
שימו לב, "מחלילה מות יומת", "וימצאו בני ישראל איש מקושש עצים ביום השבת" מה עשו אתו בסוף? הקב"ה אמר שיסקלו אותו באבנים - סקלו אותו באבנים, מקושש עצים ביום השבת. חילול שבת בסקילה, המיתה החמורה ביותר. ‎
היום אין סנהדרין אז אי אפשר להרוג, אסור להרוג. אומרת הגמרא "אף על פי שבטלה סנהדרי ארבע מיתות לא בטלו"מה זאת אומרת לא בטלו? כן בטלו. אומרת הגמרא: לא, אלא דין ארבע מיתות לא בטלו.‎
אדם לא יחשוב אם אין סנהדרין אין מיתה: אני אעשה מה שבא לי, אחלל שבת - מי יהרוג אותי? אומרת הגמרא - לא! אף על פי שהיום אין סנהדרין, אין ביהמ"ק, לא הורגים, אומרת הגמרא, מי שחייב סקילה, אדם שחילל שבת חייב סקילה: או נופל מן הגג, עולה על הגג למשל לתקן את האנטנה ונופל על הראש. הרי אדם שהיה חייב סקילה, אתם יודעים איך היו סוקלים אותו באבנים? היו קודם כל זורקים אותו מגובה 2 קומות ואח"כ סוקלים אותו באבנים. "נופל מן הגג, או חיה דורסתו".‎
מי שחייב בשריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו, נחש הארס שלו הוא כמו שריפה. תבינו, נחש וכל הדברים האלה, כולם שליחים של בורא עולם לפרוע מן האדם או להועיל לאדם. לפעמים באים להציל, לעזור או באים להזיק.‎
אדם שחייב מיתה שיהיה ברור לו, אי אפשר לברוח מהקב"ה, "אין עיצה ואין תבונה נגד השם", מי שחייב סקילה או שהוא נופל מהגג, או שחיה דורסתו, אם הוא חייב שריפה או שהוא נופל באש או שנחש מכישו, אומרת הגמרא הלאה, מי שחייב הריגה (בסייף) או שנמסר למלכות ובמלכות מורידים לו את הראש או ליסטים באים עליו, באים אליו הביתה גנבים לשדוד אותו והוא עומד כנגדם והם מורידים לו את הראש. מי שחייב חניקה, חנק - או טובע בנהר, הולך לים ולא חוזר, או שמת במחלת אסטמה, מחלת אסכרה, מחלה של קשיי נשימה שהוא לא יכול לנשום עד שהוא מת. ‎
תבינו, אע"פ שבטלו ארבע מיתות, דין ארבע מיתות לא בטלו, מבורא עולם אי אפשר לברוח. אפשר לברוח מהמשטרה, אפשר לברוח מכל דבר בעולם, אבל ממלך מלכי המלכים הקב"ה אי אפשר לברוח וכל הבריאה כולה שליחים של בורא עולם לפרוע מן האדם, הן לטוב והן לרע, לעזור לאדם להרים אותו או חס וחלילה להעניש אותו.‎
שבת קודש, יש לנו מושג מה זה שבת קודש? מה החומרה של שבת קודש? "מחלליה מות יומת", מי שמחלל שבת חייב את המיתה החמורה ביותר - סקילה! ‎
כל מי שמחלל שבת חי כל רגע בנס!‎
תשאלו כל אחד מאתנו כאן, כל אלה ששומעים אותי בבתים, הרי לכל אחד מאתנו בבית יש מזוזה, כל אחד מאתנו עושה ברית מילה לילד, כמעט כל אחד מאתנו ביום כיפור הולך לבית כנסת - למה מזוזה אתה כן שם? למה ברית מילה אתה עושה? "זה כתוב בתורה". ‎
שבת לא כתוב בתורה? אותה תורה קדושה, אותה תורה שאומרת ברית מילה, אותה תורה שאומרת מזוזה, אותה תורה שאומרת יום כיפור, אותה תורה קדושה זועקת לא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים על חילול שבת, כמה חמור שבת קודש - התורה זועקת!‎
שיהיה ברור, כל מה שכתוב בתורה הקדושה זה אש שחורה על גבי אש לבנה ואם כתוב על שבת "מחלליה מות יומת", שיהיה ברור, שכל מי שמחלל שבת חי כל רגע בנס! מי שמחלל שבת חי יום יום בנס! נותנים לו צ'אנס אולי עוד יחזור בתשובה - זה הכל.‎
שבת קודש - "כי אות היא ביני וביניכם"‎
שבת קודש - "כי אות היא ביני וביניכם". שבת זה אות המקשר בינינו לבורא עולם. ‎
יש לנו 3 אותות: "וקשרתם לאות על ידך" זה תפילין, אות ברית זה הברית מילה והשבת "כי אות היא ביני וביניכם" - 3 אותות. ‎
למה 3 אותות? הרי עפ"י שני עדים יקום דבר, למה צריך 3 אותות? אלא בשבת לא מניחים תפילין אז יש לנו 2 אותות: שבת וברית מילה. באמצע השבוע יש לנו ברית מילה ותפילין - יש לנו כל יום 2 אותות שאנחנו יהודים, כל יום! יהודי שמחלל שבת אין לו 2 אותות בשבת.‎
שבת היא אות - מה זה אות? הזכרנו את זה לא פעם ולא פעמיים: אישה נשואה, יש לה טבעת באצבע, מה זה הטבעת? אות, סימן - אני נשואה. שבת "כי אות היא ביני וביניכם" זה האות שאתם נשואים אלי, קשורים אלי, מחוברים אלי. ‎
תארו לעצמכם, אדם הולך להתחתן, יום השמח בחיים שלו, יום חתונתו יום שמחת לבו, סופר את הימים, לוקח את האולם הכי מפואר, האוכל הכי טוב שיש, סופר את הימים מתי יגיע יום החתונה שלו והנה מגיע היום, הוא בא לאולם, אולם מפוצץ מלא אנשים, וידאו, צלמים, כולם עומדים מצלמים, והנה מגיע הרגע הקריטי: באה הכלה תחת החופה, כולם מסתכלים, מצלמים: ‎
"הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל" והכלה, לא פחות ולא יותר, מוציאה את הטבעת מהאצבע, זורקת לו בפרצוף "לך! לא רוצה אותך" - תגידו אתם, איזו בושה, בוידאו מצלמים, צלמים מצלמים, הכל מתועד, כולם רואים, כולם מסתכלים, השקעתי עשרות אלפי דולרים כדי להתבייש כזאת בושה, כזאת מכה.‎
רבותיי, אנחנו יותר גרועים מהכלה הזאת. לא לחתן זורקים את הטבעת - יהודי שמחלל שבת כביכול אומר לבורא עולם "לך! לא רוצה עסק אתך" - לא לחתן, אתה אומר למלך מלכי המלכים הקב"ה ששרפים, אופנים, חיות הקודש רועדים ממנו, ששמר עליך בבטן 9 חודשים, שאתה כל הזמן תחת ידו - "לך! לא רוצה אתך עסק!".‎
מתיקות האורות העליונים‎
שבת קודש - "יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת על ישראל"! שבת זאת המטריה האווירית שלנו! שבת זה קודש קודשים! יש לנו מושג מה זה שבת? יש לנו הבנה מה זה שבת? "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה", "מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נכספה נפשי" - בן תורה, אדם ירא שמים, אדם שהוא קודש קודשים מחכה כל השבוע מתי יגיע שבת קודש. "אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו ביום חול", כתוב "שבת זה מעין עולם הבא" - יש לנו מושג מה זה שבת? ‎
רק מסתיימת הדרשה ביום רביעי, בורא עולם יודע, המחשבה הראשונה שלי "שבת קרובה, שבת קרובה".‎
כולם כששבת קרובה, מה חושבים? "אה! אפשר לישון". אני כששבת בא, איזה לישון? בא לישיבה כל הלילה עד הבוקר - זה העונג, זה האושר האמיתי! מי שלא מתקדש, מי שלא מיטהר, מי שלא מחובר לקדושה וטהרה לא יכול להבין את הדברים האלה, זה עבודה לא של יום או יומיים, זו עבודה של שנים: אדם נלחם ושובר, נלחם ושובר אבל כשאדם יודע לקראת מה הוא הולך, צריך להאמין במה שכתוב בספרים הקדושים, במה שכותב האר"י ז"ל הקדוש, שהאדם יודע להרגיש מתיקות האורות העליונים ולומר: "אני רוצה להתחבר לבורא עולם", "אני אלחם, אני אשבור - אני אגיע!". ‎
אלפים שחזרו אצלי בתשובה, נמצאים בישיבות אומרים לי כמה שדיברת על תורה, זה לא כמו שאנחנו חיים את התורה בשעה שלומדים את הגמרא. אף אחד לא יכול להבין מה זה טעם של לימוד גמרא, מה זה טעם של עמל התורה אפילו אם תסביר לו אלף פעם עד שלא ילמד בפועל. גם להבין מה זה שבת מה זה עונג שבת, מה זה עניין של קדושה וטהרה, עד שבפועל אדם לא מרגיש את זה הוא לא יבין את זה אף פעם. ‎
שבת משפיעה ברכה לכל השבוע‎
שבת קודש - "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה" אומר הזוהר הקדוש: "שתא יומין ינקין מנא", כל ששת הימים של השבוע יונקים מן השבת. אומר הזוהר משל: גבעול יש לו ששה עלים - כל העלים יונקים מהגבעול, אם אין גבעול אין עלים, העלים מתים. אומר הזוהר הקדוש מקור החיות של כל השבוע הוא שבת קודש. שבת משפיעה ברכה לכל ששת הימים, לכל השבוע. שבת משפיעה שפע, מה שאתה עושה בשבת משפיע על כל השבוע. ‎
תראו, השבת לא משפיע מיום ראשון עד יום שישי: היום כבר יום רביעי, רביעי חמישי שישי יונקים משבת הבאה ראשון שני שלישי מהשבת הזאת, זאת אומרת שבת באמצע שלושה ימים קדימה, שלושה ימים אחורה.‎
אדם ירא שמים, אדם קדוש, ביום רביעי כבר מרגיש את האור של השבת, ביום חמישי מרגיש יותר, ביום שישי מרגיש עוד יותר, אז מה הוא מרגיש בשבת?!‎
שים אותו בבית סוהר, חושך, לא רואה כלום, הוא יגיד לך יום רביעי היום, יום חמישי היום, יום שישי היום.‎
שבת שומרים בכל מצב!‎
"לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה", אתה רוצה ברכה, רוצה הצלחה, שיהיה לכם ברור: הקמיע הגדול ביותר בעולם לבריאות, הצלחה, שמירה, פרנסה זה שבת קודש! זה לא קמיע מרבי שמעון בר יוחאי, לא מאברהם יצחק ויעקב ולא ממשה רבינו, זה קמיע ממלך מלכי המלכים הקב"ה! ‎
היה רב אחד שבא לאמריקה לדרוש בפני אלפי אנשים, הוא אמר להם בדרשה: "יש רבנים אומרים תשמרו שבת ויהיה לכם ברכה הצלחה ופרנסה והכל", אמר להם הרב: "נכון, שבת היא מקור הברכה, שבת היא מקור ההצלחה, פרנסה, בריאות אבל צריכים לדעת ששבת שומרים גם אם יש צרות, ויש מחלות ויש בעיות ואין פרנסה שומרים שבת בכל מצב! מזוזה, תפילין, תורה בכל מצב שומרים, בכל צורה!" .‎
האם בבני ברק כולם מיליונרים? העיר הכי עניה בארץ היא בני ברק, העיר הכי עניה! ובבני ברק לומדים תורה יומם ולילה, גמילות חסדים, צדקות, שבת. אין צרות בבני ברק? יתומים ואלמנות ואסונות ומה לא? אז אומרים איפה הקב"ה? את בורא עולם עובדים בכל מצב! אדם ירא שמים בקשיים בצרות!‎
אמרתי לא פעם ולא פעמיים: למה סוגרים את העיניים ב"שמע ישראל"? ריבונו של עולם, אנחנו הולכים אחריך בעיניים סגורות, אנחנו נבראים אתה בורא, נברא לא יכול להבין בורא!‎
הגמרא מספרת על ר' יוחנן מגדולי האמוראים, ענק בענקים בתורה, היו לו עשרה בנים שכולם מתו, הבן העשירי שלו נפל לתוך מים רותחים, שלא תדעו מה זה מיתה של ילד אחד איזה צער זה - עשרה ילדים! מהבן העשירי של ר' יוחנן נשארה עצם קטנה, הוא לקח את העצם הקטנה הזאת כשהוא היה הולך לנחם אבלים והיה אומר להם: "זה העצם של בני העשירי ואני אמרתי על כל בן 'השם נתן, השם לקח יהי שם השם מבורך' ". הוא לא אמר אני ר' יוחנן, אני לומד תורה יומם ולילה מה פתאום זה מגיע לי? כי צדיקים יודעים בורא עולם אל אמת, "אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא", החיים שלנו כולם ניסיונות. אברהם ניסיונות, יצחק ניסיונות, יעקב ניסיונות. ר' עקיבא, מי גדול כמו ר' עקיבא?! מה הסוף שלו? מיתה אכזרית, סורקים אותו במסרקות ברזל, עשרה הרוגי מלכות, באלו מיתות אכזריות הרגו אותם, אמרו איפה בורא עולם? שאלו שאלות? ‎
אנחנו אומרים "שמע ישראל... ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", מה זה "ובכל נפשך"? אפילו נותן נשמתך, אתה קודש קודשים צדיק יסוד עולם, נותן נשמתך ואתה אומר "שמע ישראל", נותן נשמתך - אתה אוהב את הקב"ה, זו אמונה!‎
שבת קודש, נכון זה המקור של כל ההצלחות, מקור של כל הישועות, שבת זו החומה הגדולה ביותר של עם ישראל, אבל צריכים לדעת ששבת שומרים בכל מצב, שבת שומרים גם אם יש בעיות.‎
צדיק ורע לו רשע וטוב לו ‎
הרבה אנשים אומרים: "אני מכיר הרבה מיליונרים עשירים אוכלים טרפות, אוכלים חזיר ביום כיפור - איפה הקב"ה?". אני כבר דיברתי על זה בשנה האחרונה, דיברנו על זה בהרחבה בנושא "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" דיברנו על זה ב-13 אופנים, אפשר לשמוע את זה בקלטות, אבל בכל זאת אני אומר מילה אחת בשביל אלה שלא שמעו, שלא יהיה להם הרהורים:‎
הגמרא מספרת על ר' אלעזר. ר' אלעזר היה רבו של ר' עקיבא, שימו לב, רבו של ר' עקיבא! ר' עקיבא היה הרב של ר' שמעון בר יוחאי ור' מאיר בעל הנס! רק תבינו מי זה ר' אלעזר: ר' עקיבא אומר אם תיקחו את כל העצים בעולם תעשו עפרונות, כל המים שבעולם תעשו דיו, כל השמים תעשו ניירות, תכתבו את התורה שלמדתי מר' אלעזר זה לא טיפה מהים ממה שלמדתי ממנו, וכל מה שלמדתי ממנו זה לא טיפה מן הים ממה שהוא יודע! תבינו כמה התורה רחבה, כמה היא ענקית. אתה הולך ברחוב רואה חילוני שאומר "אני יודע את כל התורה" מה תגיד? רבותיי, שימו לב מי היה ר' אלעזר, ר' אלעזר היה ספר תורה מהלך! ‎
ר' אלעזר בסוף ימיו היה חולה, באו ר' עקיבא ותלמידים לבקר אותו. אמר להם ר' אלעזר: "יש עלי דין קשה בשמים, אני נמצא במצב קשה", התלמידים בוכים ור' עקיבא צוחק. אמרו התלמידים לר' עקיבא : "למה אתה מחייך?" אמר להם: "וכי למה אתם בוכים?" אמרו לו: "ספר תורה שרוי בצער, מורנו ורבינו ר' אלעזר נמצא בצער, סכנת חיים ולא נבכה?" אמר להם: "בגלל זה אני צוחק: כל חייו מורינו ורבינו חי בהצלחה בלי צרות, פחדתי איך זה יכול להיות, שמא קיבל ר' אלעזר עולמו כאן ועכשיו כשר' אלעזר בצער, אני יודע שלא קיבל העולם הבא כאן".‎
שימו לב, אמר לו ר' אלעזר לר' עקיבא תלמידו: "עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה? האם ראית דבר בתורה הקדושה שלא קיימתי? ראית איזו עבירה שעברתי עליה?" ענה לו ר' עקיבא: "לימדתנו רבינו כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", שתק ר' אלעזר וקיבל את הדברים.‎
שימו לב, ר' אלעזר, ענק בתורה, החיים שלו הולכים בלי בעיות, חלק, אז הוא צריך לדאוג למה - למה אני לא מקבל ייסורים? למה לא באים לי עונשים? אז אדם ברחוב אוכל בכיפור, אוכל טרפות - וילות, כסף, הכל חלק אין לו בעיות, כמה הוא צריך לדאוג: איך יכול להיות אני מחלל שבת, רומס את הכיפור, אוכל טרפות והכל חלק, מה קרה? מה פתאום לא "מטפלים בי"? משהו פה לא בסדר, זה אומר דורשני! אם ר' אלעזר צריך לדאוג, כמה אלה ברחוב צריכים לדאוג? אם לא באים לך צרות וייסורים זה אומר דורשני, מי יודע מה מחכה לך...‎
המצב הכלכלי הקשה היום ‎
תראו היום, כלכלה בצורה נוראה, אנשים מתרסקים - אם באים ייסורים לאנשים, סימן שהאנשים עדיין לא בגדר מושחתים, מכיוון שאם הם היו בגדר של מושחתים, של ממש כופרים הם היו נשארים בעשירות שלהם ואם באים מכות ונופלים מהעשירות, סימן שהם עדיין בגדר תינוקות שנשבו שעוד יש להם תקנה.‎
כל ההתרסקות הכלכלית אני אמרתי, אני אומר ואני חוזר ואומר בגין שתי סיבות עיקריות:‎
(1) חילולי שבת. (2) פריצות זימה וניאוף. ‎
אלה שתי הכותרות! כשיש את הדברים האלה אתה יכול לאסוף כסף 50 שנה, יום אחד הכל הולך! זה כמו סיר בלי תחתית תאסוף תאסוף - הכל אבד! לא הכסף הלך, מה כן הלך? 40 שנה מהחיים שלך הלכו לאבדון! עבדת יום ולילה בחינם, אבל אם היית לומד תורה יומם ולילה 50 שנה... ‎
אף פעם התורה לא פשטה את הרגל! זה אף פעם לא הולך לאיבוד! נר שתדליק ממנו מיליון נרות, הנר נשאר נר - תן תורה לכל העולם התורה נשארת לך! כסף אפשר לגנוב, תורה אי אפשר לגנוב, תורה שלך אף אחד לא יכול לגנוב אותה, תן לאחרים נשאר לך. כסף - תן לאחר, אין לך ביד כסף. תורה תן לאחרים - נשאר לך. תורה הולכת אתך בעולם הזה ובעולם הבא, הכסף עד הקבר, התורה ממשיכה אתך הלאה ולא רק זה! אומר הזוהר הקדוש: "נר לרגלי דבריך" - אומר הזוהר אחרי הפטירה של האדם בשמים, הנשמה באה ויש לפניה 32,000 שבילים: 31,999 שבילים של מלאכי חבלה ושביל אחד נכון שמוליך אותו בדרך הנכונה, אומר הזוהר שעוד לפני הדין של האדם כמה טועים בדרכים האלה, ייסורים נוראים, אבל מי שלמד תורה, מי שהלך קבוע לשיעורי תורה, בא כל יום רביעי ל"אור דוד", אומר הזוהר הקדוש "נר לרגלי דבריך", התורה הקדושה כמו נר באה לפניו, מאירה לו את הדרך, הוא הולך אחרי התורה, אחרי הנר הזה שמראה לו את השביל הנכון.‎
תבינו, זה לא אני אומר, זה הזוהר הקדוש אומר! אז נביט איזו זכות יש לנו כשבכזה דור חשוך זוכים לבוא בקביעות לשיעורי תורה, להתחזק ביראת שמים, להתחזק בעבודת השם יתברך, בעמל התורה, כמה צריכים לרקוד, כמה צריכים לשמוח! ‎
אדם שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל - אין לו דין יהודי!‎
הזוהר הקדוש כותב "בר נאש דקא מחלל שבתא לית ליה חולקה בעמא דישראל" - שמעתם מה אומר הזוהר? אומר הזוהר: יהודי שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל. נפסק להלכה בשולחן ערוך: יהודי שמחלל שבת אסור לו לעלות לספר תורה. תסתכל על עצמך, אסור לך לעלות לספר תורה, אין לך דין יהודי, מה שמעלים, כתוב בהלכה, חילונים לספר תורה בשבת רק מפני דרכי שלום שלא יהיה ריב בבית כנסת, אבל שיהיה ברור, קרוב ברכותיך להיות ברכות לבטלה - אסור לך לעלות לספר תורה!‎
יש כאלה עוד באים עם הרכב, מכונית אמריקאית מול הבית כנסת, בלי בושה, בלי שום פחד, שם את הכיפה ויוצא מהאוטו - פה ראיתי את זה לפני איזה ארבע שנים, איך אפשר דבר כזה? ‎
יהודי מחלל שבת לא מצטרף למניין, יהודי מחלל שבת כשהוא מוזג יין אסור לשתות את היין שלו, יש לו דין כמו גוי שמזג יין, יש לו דין יין נסך - אנחנו מבינים מה זה חילול שבת? יש לנו מושג מה זה חילול שבת? "בר נאש דקא מחלל שבתא לית ליה חולקה בעמא דישראל", יהודי שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל.‎
תשמעו טוב טוב, אומר החפץ חיים: אדם הולך למכולת לקנות והוא רואה שהמכולת סגורה, טוב, בעל המכולת כנראה היה לו סידור, הולך, חוזר עוד שעה - סגור, בא אחרי יום - סגור, בא אחרי יומיים ורואה שהורידו את השלט - אה! הורידו את השלט זה סימן שהעסק חוסל, אין מכולת. אומר החפץ חיים: יהודי כל עוד ששומר שבת, יש לו שלט "אני יהודי", אפילו עושה עבירות פה עבירות שם, אבל כל עוד הוא שומר שבת יש לו שלט "אני יהודי", ברגע שמחלל שבת ירד השלט, חוסל העסק, אין לו דין יהודי - נורא נוראות! ‎
כל מי שמחלל שבת לא ינצל מגהנום!!! ‎
תשמעו טוב טוב, פעם החפץ חיים בא לאיזו עיירה אחת, החפץ חיים היה צדיק יסוד עולם בעל רוח הקודש גדול, בעל מופתים גדול, החפץ חיים בא לאיזו עיירה ובאים לקבל ברכות, באים אנשים באלפים, נכנס אליו שם איזה עשיר אחד גדול, בא לקבל ברכה, מביא לו חבילה גדולה של שטרות כסף, החפץ חיים לא פחות ולא יותר תופס את היד של האדם הזה ובוכה ובוכה, האדם חשב שלא מספיק הכסף, ואמר: "כבוד הרב, למה כבודו בוכה? אם לא מספיק אני אביא עוד כסף", הוא היה עשיר גדול. אמר לו הרב: "לא על הכסף אני בוכה, אני בוכה על יד כל כך נדיבה שתישרף בגהנום - למה אתה מחלל שבת?".‎
‎ 
רבותיי תבינו! אני אומר לכם מילים! קחו אדם מיליארדר, סופר - מיליארדר, שמחזיק כל הישיבות בעולם, כל התלמודי תורה, כל היתומים, כל האלמנות והוא מחלל שבת. לא יעזור לו כלום!!! גיני-גיהנום הוא ילך!!! לא יעזור לו כלום, ילך לגיני גיהנום! אין לנו מושג מה זה שבת קודש. ‎
אכילת חזיר לעומת חילול שבת זה כמו קפצון לעומת אטום!!!‎
באים אצלי אנשים למשרד, לא פעם ולא פעמיים, תמיד אני עושה את זה: "אתה שומר שבת?" - "לא". "אתה אוכל חזיר?" - "כבוד הרב, אני יהודי איך אני אוכל חזיר?". ואני אומר להם: "יהי רצון שתזכה, זאת זכות בשבילי, עלי, תאכל כל יום שחרית, מנחה, ערבית כל פעם חזיר שלם: חזיר בבוקר, חזיר בצהרים, חזיר בערב, כל השבוע ותשמור שבת - עדיף מאשר תחלל שבת ותאכל חזיר". רבותיי אנשים לא יודעים!‎
אני לא מאמין שיש פה בינינו, בתוך הקהל, המאזינים, אחד שאוכל חזיר. רבותיי, ותבינו חזיר לעומת חילול שבת זה כמו קפצון לעומת אטום!!! בדיוק כך! אדם אוכל חזיר אפילו מיתה הוא לא חייב, יהיה בית המקדש, סנהדרין, עדים, התראה - מיתה הוא אפילו לא חייב, סה"כ עובר בלאו, מקבל מלקות. מחלל שבת חייב את המיתה החמורה ביותר, סקילה!‎
נו? אנחנו לא עושים צחוק מעצמנו? "חזיר?! מה פתאום, אני יהודי" - אתה לא יהודי כי אתה מחלל שבת.‎
אדם שאוכל חזיר ושומר שבת, עולה לספר תורה, מצטרף למניין, אפשר לשתות את היין שלו, אין שום בעיה. מחלל שבת ולא אוכל חזיר לא מצטרף למניין, לא עולה לספר תורה ואסור לשתות את היין שלו. מישהו מאתנו יודע כמה חמור שבת קודש? ‎
הרי תבינו, זה שרואים אנשים נוסעים בשבת ולא קורה להם כלום, כתוב בתורה: "מחלליה מות יומת", צריכים להחדיר לנו במוח, בדם, בנשמה, בכל הגוף: מה שכתוב בתורה זה אש שחורה על גבי אש לבנה! התורה היא אמת, אמת, אמת, קודש קודשים!!! יהודי שמחלל שבת, חי כל רגע בנס, כל שניה שהוא חי תדע לך זה נס, נותנים לך צ'אנס אולי עוד תשמור שבת, נותנים לך צ'אנס אולי עוד תחזור בתשובה ואוי ואבוי לאדם שיצא מן העולם מתוך חילול שבת, שעדיין לא תיקן את זה, עדיין נשאר עם חילולי שבת, אוי ואבוי לו! מסכן הבן אדם הזה! ‎
 
שבת קודש - מקור הברכה‎
אנחנו לא יודעים רבותיי, אין לנו מושג מה החומרה של חילול שבת! שבת זו בת מלכו של עולם! שבת קודש - "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה"! ‎
תארו לעצמכם, שהייתי מביא לפה 2 חלות ואני אומר לכם ר' שמעון בר יוחאי שם ידיו הקדושות על החלות האלה וברך שכל מי שיאכל מן החלות האלה, השם יתברך ייתן לו כל משאלות לבו לטובה ולברכה גם בגשמיות וגם ברוחניות והייתי מוכר את החלות פה. אני לפחות, אני אומר לכם, הייתי מוכר את הבית שלי וכל מה שיש לי לזכות בחלות האלה. עכשיו, שבת זה לא חלות שר' שמעון בר יוחאי שם את הידיים שלו, שבת קודש: הקדוש ברוך הוא ברך את השבת, בורא עולם!!!‎
 
 
לחלל שבת יותר חמור מלחלל כיפור!‎
שבת קודש זהו היום הקדוש מכל ימות השנה, אין יום קדוש ממנו אפילו יום כיפור! אפילו יום כיפור לא מגיע לגדולה של שבת. לחלל שבת יותר גרוע מלחלל כיפור! ותראו ביום כיפור כולם מלאכים, כולם נטורי קרתא, אפילו החילוניים - מה קרה? נגנבת? התחרפנת? מה קרה? "אדוני, מי יחיה, מי ימות, עזוב אותי". איפה כתוב בכיפור מי יחיה מי ימות - בתורה. לא כתוב בתורה על שבת קודש "מחלליה מות יומת"?! אלא מה, אי אפשר כל שבוע, פעם בשנה בסדר, אבל אני רוצה ללכת לים, רוצה לנסוע לפה - אדוני תסתכל כתוב בתורה "מחלליה מות יומת" וחילול שבת חמור מיום כיפור!‎
תראו בכיפור הכבישים ריקים הולכים ברגל כולם, כולם הולכים לבית כנסת, כולם נהיים חרדים פתאום, מה קרה? תיגע בכפתור (להדליק חשמל) - חס וחלילה...‎
הנשמה של הבריאה זו שבת קודש ‎
השבת נותנת כח לעולם לעמוד עוד שישה ימים!‎
אנחנו אומרים בערבית של שבת קודש: "אתה קידשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ" - כל הבריאה כולה תכליתה שבת, הנשמה של הבריאה זו שבת קודש! ‎
שימו לב מה אומר אור החיים הקדוש, דבר פלא פלאות: חז"ל הקדושים אומרים, אדם ששומר שבת אומר "ויכולו", עושה קידוש בשבת, זוכה ונעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, כביכול הוא והקב"ה בראו את העולם שמים וארץ והכל. שואל אור החיים שאלה פשוטה: "איך אפשר לומר על דבר שכבר נעשה אלפי שנים אחורה שאתה עשית?", בנין שנבנה אתה בנית? - איך אפשר לומר דבר כזה? אומר אור החיים הקדוש זיע"א, דבר פלא פלאות: דע לך! כשהקב"ה ברא את העולם הוא נתן לעולם כח לעמוד שישה ימים ולא יותר ואז באה שבת. באדם גוף בלי נשמה לא חי - כך העולם בלי שבת זה "דחליל", לא חי, אין קיום! באה שבת - באה הנשמה. השבת נותנת כח לעולם לעמוד עוד שישה ימים!‎
מה זה שבת? שבת זה לא יום, ברגע ששומרים שבת, מקיימים את השבת אז זה שבת! אבל אם כולם מחללים שבת אין שבת. אז כל יהודי ששומר שבת נותן לעולם כח לעמוד שישה ימים, אז כביכול כל הבריאה כולה, כל הגלקסיות האדירות האלה, אתה נותן להם כח להמשיך עוד שבוע, זאת אומרת אתה בעצמך בידיים עושה מעשה בראשית - שמעתם מה זה אור החיים נפלא? שמעתם דברים נפלאים!‎
שבת קודש - מעיין של העולם הבא‎
אנחנו אומרים: "אתה קידשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ וברכתו מכל הימים" - "וברכתו" בורא עולם "ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו" - ברכה ישירה מבורא עולם! שימו לב, לא מלאך, לא שרף, לא צדיקים - מלך מלכי המלכים הקב"ה מברך יום בשבוע אז תארו לעצמכם איזה דרגות של קדושה וטהרה יש ביום הזה. "וקידשתו מכל הזמנים" - יותר מכיפור, יותר מחגים, אין יום בשנה קדוש כמו יום השבת. ‎
אחד מגדולי האדמורים היה אומר: שבת זה מעין עולם הבא והוא היה אומר "שבת מעיין של העולם הבא", אז תבינו מה זה. "וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים" זה שבת קודש. ‎
אין דרך שהוכיחה את עצמה כמו דרכה של התורה הקדושה!‎
יש לנו מושג מה זה שבת? תעברו בבני ברק, תעברו היום בפרדס כץ בלילות שבת מהמרפסות, מהחלונות "שלום עליכם מלאכי השלום", איזה תענוג! פעם היה פה שלום עליכם מלאכי חבלה, היום מהמרפסות ומהחלונות "שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון מלך מלכי המלכים הקב"ה" איזו הרגשה: האבא יושב עם אשתו, הילדים כמו נסיכים, מלך במסיבו, אור שבת, נרות שבת, הילדים כמו לפידים, איזו הרגשה! זה פרשת שבוע, זה פרקי אבות, זה גמרא, זה משנה - יש לאבא נחת! אנשים ברחוב: יש לו וילה, יש לו מפלסים, שיש והבן בדיסקוטק, הבת במועדון, האמא לא יודע איפה נמצאת, האבא בפיג'מה - איזה בית! איפה התא המשפחתי בעולם החילוני, אני זועק כאן לכל המדינה: איפה התא המשפחתי בעולם החילוני? איפה הנרות הדולקים ביום השבת? איפה השירה והזימרה בלילות שבת? איפה עם ישראל נמצא היום? ‎
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" - אין דרך שהוכיחה את עצמה כמו דרכה של התורה הקדושה! בכל הגלויות, בכל המצבים, תראו את השלום בית, את האור בבית, את הנחת מהילדים, תראו את לילות השבת עד היום, תראו את חינוך הילדים בעולם החרדי, את הבתים בעולם החרדי! ובעולם החילוני עם כל החינוך שלהם, שרי חינוך - לנו אין שרי חינוך, החינוך שלהם על הפנים, תראו את החינוך שלנו! ‎
למה אני מדבר על בתי ספר ותלמודי תורה? בואו תראו אנשים שבאים לפה, אנשים שכבר עברו את החיים, פעם בשבוע באים לפה לשמוע שעה וחצי תורה, איך אנשים פושטים צורה ולובשים צורה! איך אנשים משתנים מן הקצה לקצה! תראו מה כח של תורה! מה היופי של התורה! ‎
מה יש בחוץ? אנדרלמוסיה נוראה, פריצות, זימה, ניאוף, סמים, רצח, אלימות - מה לא? בתי סוהר מפוצצים, הם לא יודעים מה לעשות, החינוך שלהם כבר הרוס, מקימים ועדות, איזה ועדות? עובדים עלינו בעיניים. אני אמרתי את זה ואני חוזר ואומר: לא יעזור להם! כל עוד שהילדים של עם ישראל לא יגיעו לעולמה של תורה, זה לא יעזור - הדור ילך ויתדרדר, ילך ויתדרדר! רק תורה יכולה לעשות אותנו בני אדם! אין דרך אחרת!!!‎
תראו לילות שבת, תראו כבוד של הורים, בחוץ כבר מזמן נגמר המושג כבוד של הורים, איזה הורים? איזה אבא? איזה כיבוד אב ואם? כבר לא אומרים "אבא", אומרים "שמעון", אומרים "לאה", "מה שלומך לאה?", חברה שלו האמא.‎
איפה ליל שבת? איפה שירה וזימרה? מתי שרים בעולם החילוני? "היום יום הולדת...".‎
"מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה" ‎
שבת קודש זו הנשמה של עם ישראל. שבת קודש זה החיבור הגדול ביותר שיש בין עם ישראל לאבינו שבשמים, "אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו ביום חול". אומרת הגמרא מסכת שבת דף י' עמ' ב' "אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותם" - מה זה "בבית גנזי"? שימו לב, מה שם מלך באוצרות שלו? את הדברים הכי יקרים בעולם. "לך והודיע אותם" - מה זה "לך והודיע אותם"? יקבלו שבת ידעו, מה זה תודיע להם? אתה נותן מתנה למישהו לך תודיע לו, הרי כשהוא יקבל את המתנה הוא יידע. מה זה לך ותודיע להם? רבותיי, שימו לב, מלך יש לו באוצרות שלו את הדברים היקרים ביותר בעולם, על אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים הקב"ה! הוא אומר לו תגיד לעם ישראל באוצרות שלי, בבית גנזי, יש דבר שנקרא שבת, לך תודיע להם, מה זה תודיע להם? לא תודיע להם שאני נותן להם שבת, תודיע להם ששבת קודש הייתה בבית גנזי! אז יבינו מה הערך של שבת! מה המעלה של שבת! אם שבת קודש הייתה באוצרות של הקב"ה ידעו להעריך מה זה שבת קודש. ‎
היה אדמו"ר אחד, בעל צדקה גדול, כשעניים היו באים לבית שלו, תמיד מה שהיה לו הוא היה נותן. יום אחד, בא אצלו עני הביתה ולא היה לו בבית כסף, הפך את הבית, ראה טבעת של אשתו עם איזו אבן, הביא את הטבעת לעני והלך. אשתו באה, אמר לה האדמו"ר "סליחה, אני מצטער אבל היה פה איזה עני ולא היה לי מה לתת לו אז נתתי לו את הטבעת שלך". והיא אומרת לו "זאת טבעת זהב עם יהלום, טבעת יקרה מאוד", ענה לא האדמו"ר: "מה את אומרת!" - קרא לשמש שלו ואמר לו: "תרוץ אחריו", הלך השמש וחזר, שואלת אותו אשתו "איפה הטבעת?" אומר לה האדמו"ר: "מה חשבת? ששלחתי את השמש שיחזיר את הטבעת? שלחתי אותו לומר לו שלא יחשוב שזו זכוכית, זאת טבעת יהלום, שלא ימכור אותה בזול!!!". ‎
הקב"ה אומר למשה רבינו תודיע לעם ישראל ששבת קודש הייתה בבית גנזי, אל תמכרו את השבת בזול! שבת יקרה! הולכים ורומסים את השבת בשביל כדורגל, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה! על כדור אתה מחלל שבת, על ים אתה מחלל שבת. יש לך שישה ימים בשבוע, אתה יכול ללכת לים, לטייל - שבת קודש, יום בשבוע להיות עם בורא עולם ואתה יודע שאתה מתקן את החיים שלך, "מחלליה מות יומת", כל ששת ימי השבוע תעשה מה שאתה רוצה - חרדים לא הולכים לים? חרדים לא מטיילים? מטיילים, הנה עוד מעט חופש, מ-ט' באב עד חודש אלול, 3 שבועות חופש, זה החופש הגדול, יותר מדי גם, כמה חופש צריך? בעולם החילוני חודשיים וחצי החופש הגדול, עד שיוצאת הנשמה של האדם: סכנות, התדרדרות.‎
תראו כל החרדים הולכים לים, מצווה ללכת לים, בריא ללכת לים, אומרת הגמרא: מצווה שאדם ילמד את בנו שחיה. הולכים לים, מטיילים, הולכים באים, גם החרדים צריכים את זה, אבל בהיתר - חילוני עושה באיסור בשבת, חרדים כל השבוע. אתה הולך לים - הם הולכים לים; אתה באיסור - הם בהיתר; הם הולכים חוף נפרד - אתה הולך לחוף, השם ירחם; אתה הולך לים בשבת, הם באמצע השבוע; הם נוסעים לטייל - אתה נוסע לטייל; מה חסר לחרדים? אתה אוכל הם אוכלים, אתה ישן הם ישנים, אתה מטייל הם מטיילים, אלא מה? אצלך הכל באיסור, אצלנו בהיתר. והאושר הגדול ביותר, האושר הרוחני! ואת זה אין בעולם החילוני, זה רק אצל אנשים יראי שמים, אצל אדם שקרוב לקב"ה!‎
עדיף יהודי לא מהול שומר שבת מאשר יהודי מהול מחלל שבת!‎
תבינו רבותיי, עדיף יהודי לא מהול שומר שבת מאשר מהול מחלל שבת. ‎
אם חילוני ישמע שהחבר שלו בלי ברית מילה הוא יזדעזע "אתה לא מהול?" - אדוני מה אתה מדבר? אתה הרבה יותר גרוע - אתה מחלל שבת. שמעתם מה זה? עדיף לא מהול שומר שבת מאשר מהול מחלל שבת - אנחנו יודעים מה זה שבת קודש? יש לנו מושג מה זה שבת קודש? שבת זה מעין עולם הבא.‎
איך אתה חי בשקר?‎
שעה לימוד תורה בשבת, שימו לב, כמו אלף שעות ביום חול, שעה לימוד קבלה ביום חול זה כמו שנה שלמה לימוד גמרא, שעה לימוד קבלה בשבת כמו 70 שנה לימוד תורה רגיל! יש לנו מושג מה זה שבת קודש? ואדם בשבת נכנס למיטה עם הפיג'מה ביום שישי ויוצא ממנה ביום ראשון - לך בשבת לבית כנסת, לך תתפלל, לך למקווה בערב שבת, לך תרגיש מה זה תפילה בשבת, אחרי תפילה תשמע שיעור בבית כנסת, קח את הילדים שלך - תבין מה זה יהודי, מה זה בית הכנסת, מה זה תורה - לך תהיה יהודי: תרגיש מה זה שבת קודש, אתה בא בשבת הביתה "שלום עליכם", יושב על השולחן, שב ותיקח ספר, אם אתה לא יודע ללמוד קח ספר תקרא בפנים תגיד מה שכתוב שם, תרגיש שבת קודש, תן לילדים שלך שיראו אבא, אבא יהודי אמיתי, שהילדים שלך יראו דמות בבית, מה הם רואים בבית? שחקנים הם רואים בבית, מה הם רואים בבית? טלוויזיה בבית. ‎
יש אנשים עושים בבית קידוש "שלום עליכם מלאכי... - גול!" איזה גול? מה גול? ‎
כמה בעלי תשובה מדברים אתי, כמה בעלי תשובה בצער, איך לעשות שבת בבית, הטלוויזיה דלוקה בסלון עם קידוש, איזה דבר נורא! איך אתה יכול בשר וחלב ביחד? איך זה הולך ביחד? מצד אחד עושה קידוש מצד שני טלוויזיה דלוקה, איך אפשר להבין את הדברים האלה? למה אנחנו שקרנים? למה אנחנו לא אמיתיים? אני לא מבין את זה.‎
כמו שאמרתי פעם, תראו דבר, תראו כמה אנחנו רמאים, כמה אנחנו לא ישרים. אני רק בגלל אמת חזרתי בתשובה לא בגלל שום דבר, אני לא יכול להיות שקרן, אני לא יכול להיות שניים. כל החילונים מדליקים בחנוכה נרות חנוכה, אפשר להגיד כמעט כולם, מה היה בחנוכה? מכבים נגד היוונים.‎
מה רצו היוונים? לא שבת, לא תפילין, רק ספורט - גוף, כח. המכבים - מי כמוך באלים השם, תורה. מי ניצח? המכבים ניצחו. ‎
אבא מדליק נרות חנוכה, הבן אומר לאבא "תגיד לי אבא אתה אומר לי תהיה ספורטאי, אל תשמור שבת ואתה שמח שהמכבים ניצחו? הרי אתה לא אמיתי, אם אתה היית בזמן המכבים היית עוזר ליוונים, אתה אומר לי תהיה ספורטאי, לא שבת, לא כלום - את זה רצו היוונים ואתה שר שהמכבים ניצחו את היוונים?" - אני רוצה חילוני אחד ייתן לי תשובה, איך אתה חי בשקר? עזוב עולם הבא, לא מעניין אותי עולם הבא, איך אתה חי בשקר? איך אתה לא אמיתי? איך אתה מרמה את עצמך ואת הילדים שלך? למה אתה מדליק נרות? על מי אתה עובד בעיניים? מצד אחד מחפש ספורט, גוף, כח, ילד שיהיה שחיין, ילד בקפיצה לגובה. ‎
באים אצלי אנשים, לא מתביישים, אחרי הדרשה למשרד "כבוד הרב, הבן שלי שחקן בקבוצה פלונית תברך אותו שיצליח" - אתה מבקש ממני ברכה שהבן שלך יצליח בכדורגל? אנשים לא נורמלים, צריך רופאים להביא להם - תגיד שהבן שלך יהיה בן תורה, שיהיה ירא שמים והאבא מתנפח "הוא שחקן" - אתה שחקן! אתה יווני, אתה לא מכבי! ‎
רבותיי, אני הכל יכול לקבל, אבל קשה לי לקבל שיהודי מרמה את עצמו, קשה לי לקבל שיהודי חי בשקר. אתה רואה שאתה שקרן, אתה רואה שאתה חי בשקר ואתה ממשיך בשקר. ‎
או שיש אדם נמצא בדרשה שומע את הדרשה, הכל מאה אחוז, הוא מחכה לשמוע מילה אחת שלא תמצא חן בעיניו והוא בורח החוצה. למה אתה בורח החוצה? הכל היה מצוין, מילה אחת וברחת החוצה? למה ברחת? שמעת דברים יפים, לך אחרי הדרשה לרב, תשאל אותו.‎
היה איש אחד, בעל קיוסק, לא רחוק מכאן, אומר לכם סיפור מלפני 10 שנים, בא לדרשה פעם אחת ולא בא יותר, אז אחד מהקהל סיפר לי שהוא היה אצלו, אמר לו בעל הקיוסק: "תשמע, דברים אדירים, אבל בסוף הרב הכניס פוליטיקה, יותר אני לא רואה רבנים" - אתה מאבד עולם הזה, עולם הבא, מאבד הכל. שמעת דברים נפלאים, יש לך שאלה, לך למשרד ותשאל למה פוליטיקה באמצע. אלא מה, יש כאלה אנשים שמחפשים שיהיה להם תירוץ לא לשמוע, אני מאה אחוז והרב לא בסדר, הרב יהיה בגהנום ואני אהיה בגן עדן, ככה הם מרגישים, ככה הם מבינים - אני מפסיד? ‎
יש כאלה מחפשים במה להיאחז כדי לצאת החוצה, אחרי 120 שנה כולנו נהיה ביחד, שם כולם ירקדו, כולם ישמחו שזכו להגיע לפה, ושם יראו את כל מי שיצאו באמצע, כל אלה שברחו באמצע ואלה שברחו יראו את זה, הם "יאכלו את הבשר שלהם", למה ברחנו? למה לא שמענו? ‎
רבותיי, שבת קודש, שבת זו האש היוקדת של עם ישראל, האש הנפלאה שמחברת אותנו לבורא עולם!‎
רבותיי, אנחנו נמצאים בראש חודש אב, יהי רצון שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, שיהיה חודש של בניין ביהמ"ק, שלא יהיה בעזרת השם ט' באב, נמצאים בחודש לא קל. אם אנחנו שומרים שבת כמו שצריך, אנחנו יכולים ברגע להביא את הגאולה!‎