מאמרים

מה שה' רוצה - אני אוהבת

"וואס דער אויבישטער וויל האב, איך ליב"
(מה שה' רוצה - אני אוהבת)
אלו היו מילותיה של הילדה מרים הדסה באבע.
הבה נתחבר ונפנים את המסר לעילוי נשמתה.

לע"נ מרים הדסה באבע בת ר' רפאל יוסף יבלחט"א