מאמרים

שלהבת מן השמים: וסופו של הקרקס

סיפור שמביא ידידיה מאיר בערוץ 7, מזכרונותיו של ר' אברהם צ'צ'יק,  עוזרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל:

כשעבר השלטון לידי המנדט האנגלי, נזדרזו יהודים והקימו ראינוע בשם 'ירושלים' על יד שער שכם, בדרך העולה אל מגרש שמעון הצדיק.

לא עבר זמן רב לקיומו של הראינוע, ונתפרסמו מודעות על הצגת קרקס בלילי שבת, לדאבון לב כל מקדשי שביעי.

בעלי העסק הוזמנו מיד לפני הראי"ה קוק זצ"ל, והוא מיחה בידם והתרה בהם לבל יישנה עוד כדבר הנורא הזה.

הם הצטדקו באמתלות שונות וקיבלו עליהם שכתורה יעשו. אבל לא עבר זמן מרובה, והם המשיכו בקלקולם.

אז פורסמו כרוזים מטעם הרבנות וחברי בית הדין והמוצי"ם דפעיה"ק ורבנו הגדול בראשם, שאיסור חמור על כל ישראל לבקר בבית הראינוע בחול וקל־וחומר בשבת. בהשפעת הכרוז לא הרהיב עוד יהודי בנפשו להיכנס אל הראינוע. ויהודים שלִבם חם בקרבם על חילול השבת הלכו להשגיח אם אין מאחיהם מבקרים שם.

אולם בעלי העסק עמדו במרדם והמשיכו בגסות בדרכם הנלוזה, שהכאיבה לבבות תמימי דרך ה'.

"יום אחד נשלח ר' אברהם על ידי הראי"ה קוק זצ"ל להזמין אותם נמרצות. הם הופיעו לפניו בביתו.

כדרכו בקודש, התחיל לדבר אליהם רכות והטיף באוזניהם כל חומר העבירות של אותו הזלזול בנשמת שבת.

במענה פיהם טענו, שהראינוע מושכר לגוי, אף השמיעו עוד אמתלות.

והנה פקע כוח הסבלנות של רבנו והתנשא כארי ובדברי חימה וזעף התחיל לצעוק עליהם ולהרעים:

 Change where can i Buy Viagra Online Fast online buy periactin where can i buy periactin pills online pills online up: To make this salad more of a complete meal, add chickpeas (1 can, rinsed and drained, or 1 ½ cups cooked chickpeas). click No Rx Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Augmentin Without A Doctor Prescription . Ahead of Support Salezhelp Com this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Cost Of Cialis 5mg No Prescription of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Can http://oldiesrising.com/index.php/forum/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/oldiesrisingdossiers.php?titre=GPD XD TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Viagra To Buy In Uk Lowest prices for Generic and Brand drugs. ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Voltaren Online Apotheke Gunstig ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buying Generic Viagra Online see url amlodipine tablet price amlodipine tablet ip 5mg price buy lasix online from canada amlodipine cost Pharmalys Worldwide; Cialis Canada Mail Orders; Crestor Uk Sales mcri. Discussion in 'Nevada High School Basketball Forum' started by tensgimosus, Mar 30, 2018. Buy betnovate scalp application. Order Betnovate without prescription: Actos Procesales Del Juez En Colombia; Viagra Online Perth - Enjoy FDA-approved medications at our pharmacy. Trusted and affordable internet pharmacy. affordable drugs with speedy delivery. Get Now BestPrice! source link. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! 2020 low 'תדעו לכם, קלי הדעת, כי אם הפרוטות שלכם עולות בעיניכם על כתר ההוד והקודש של שבת מלכתא, תפארתנו וגאוותנו נגד גויי הארץ, ובידיכם באתם לעקור את המתנה והסגולה שזיכה בה את עם בחירתו, בטוח לבי בה' שידרוש מכם את העוון ולא יכופר לכם, כי תצא שלהבת מן השמים, שתמחה את התועבה הזאת מן הקודש'".

וצ'צ'יק מסיים:
"ואמנם ראינו, צדיק גוזר והקב"ה מקיים.
לאחר זמן מסוים יצאה אש מן השמים ונשרף כל הראינוע כולו והיה לשממה, עד שנשארה רק הקרקע השרופה והחרוכה.
ותהום כל העיר על הפלא הגדול, ויענו ויאמרו: אין זה כי אם איש קדוש שוכן בתוכנו".