מאמרים

רעיון לפרשת פנחס מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

האור החיים מלמד זכות
גם על פושעי ישראל
מלמד זכות על זמרי
וכן על קורח.
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
שבת שלום

0504182631