מאמרים

זעקת השבת - הרב יעקב אריאל שליט"א

Buy Elimite Cream (Permethrin), Cheap Elimite Cream, go to link or call toll free 1-866-401-3784. Lowest Price on Elimite Cream, | Best Cheaps🔥 |. Save Up To 70% On Pills ☀☀☀ http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Buy-Bactrim-Online ☀☀☀,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. get link Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. source link [[How To Get Back On Lexapro]] Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy , Generic Propecia 5mg Online FDA Approved Drugs Get Now! The http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Zithromax-For-Dogs. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. The real viagra for sale No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! | free delivery🔥 |. buy online without a doctor is prescription. Actos Procesales Unam online ,Save Up To 70% On Pills. Check More » Baisse De Prix Du Viagra. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Average price of viagra in canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic Average price of viagra in canada. 01Home; 02About; 03Models; 04Blog; 05Contact; Look Model Agency. Top Model's GetMore: Average price of viagra in canada. Height. 185 Diflucan For Sale Online 🆑 : 24/7 Phone Support, The Best Online Pharmacy. HealthLive - best choice. Low pricing, discounts, flawless customer support זעקת השבת - הרב יעקב אריאל שליט"א 

מתוך האתר של הרב יעקב אריאל שליט"א

השבת נחשבת ובצדק כבסיסה של היהדות. מחלל שבת בפרהסיא נחשב כעובד עבודה זרה וכמומר לכל התורה כולה. רבים מבני עמנו אינם שומרי שבת לצערנו. אולם חמור הימנה אינוסם של עובדים רבים לחלל שבת בגלל פיתוי כלכלי. כבר עתה ישנם מקצועות ותחומים החסומים בפני שומרי שבת. ויש שאינם עומדים בלחץ. איננו רשאים להבליג עוד. עלינו להציל את השבת ואת שומריה מפני הכופים עליהם את חילולה.

מוקד הבעיה כרגע הוא המסחר בשבת ההולך ונפרץ. התחרות בין הקניונים גורמת לנפילת עיר אחר עיר, פתח תקוה, הרצליה, באר שבע, חיפה, והשרפה מתקרבת ות"א וליתר הערים בארץ. שח לי ראש עיר גדולה (לא ר"ג): אני נגד המסחר בשבת אולם התחרות בערים מסביב עלולה לא להותיר לי בררה...

המסחר העירוני נפגע קשות מהתחרותם הבלתי הוגנת של הקניונים הפועלים בשבתות מחוץ לחוק, וגוזלים את פרנסתם של הסוחרים העירוניים. היכן הצדק? המסחר שומר החוק מתמוטט ופורעי החוק מגדילים את עסקיהם? ומי מסייע בידם? אנחנו - בכספנו!!! הסוחר העירוני הקטן שאינו מעסיק עובדים מעוניין לנוח יום אחד בשבוע. התחרות הפרועה עלולה לדחוף גם אותו לוותר על יום מנוחתו ולשעבד אותו למסחרו שלא בטובתו. עובדים קשי יום נאלצים למכור את יום מנוחתם בעבור בצע כסף. עובדים אלו היו מעדיפים לבלות אף הם את יום המנוחה השבועי עם משפחותיהם. אולם הם אינם עומדים בפיתוי הכספי.

זוהי עבדות ממש!

כבר היום מקצועות רבים סגורים בפני שומר השבת, דתי ולא דתי. מרחב המחיה שלו הולך ומצטמצם. החנק מתחיל להיות מורגש.

חזות קשה הוגד לי. אנו עלולים לחזור לימים האפלים של ראשית המאה הקודמת למניינם, שבהם יהודים שהיגרו לארה"ב כדי להתפרנס לא מצאו עבודה אלא אם כן חיללו שבת. רובם הגדול לא יכול היה לעמוד בלחץ הכלכלי וכך התפתחה הרפורמה ביהדות, זו שהשלכותיה החמורות הן שמד והתבוללות העושים שמות ביהדות זו!

לא עת לחשות, יש לעצור את המגפה ולהקדים רפואה למכה. המניע לכל התופעה החמורה הוא כלכלי ולכן גם תרופתו כלכלית. כשיתברר לספסרי השבת שחילול השבת לא משתלם להם, אלא גורם להם רק הפסקים ונזקים, הם יירתעו ויתעשתו.

כוח הקנייה של הציבור הערכי במדינה גדול דיו כדי לעצור את השיטפון הסוחף והמסוכן. עלינו להעדיף בקניותינו את הסוחר הישר על סוחר העבדים, את שומר החוק על פורע החוק, את מי שיש לנו אחריות כלפיו על מי שחפץ להתעשר על חשבוננו ומצפה שנמכור לו את ערכינו ועתיד קיומנו בתמורה.

קניון, תחנת דלק, משתלה, הם רק דוגמאות אחדות. כל בעל מצפון חייב להעדיף שומר שבת על פורע חוק. השבת בוערת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת!