מאמרים

הדלקת נרות שבת ושולחן השבת

🔥 | Best Price | ☀☀☀ How Long Does It Take To Come Off Zoloft ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Viagra Cheap Alternative Stop Searching About | Best Cheaps🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ where to source url ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. Buy Now » Viagra Comprar Online Espana Gold:pills Start Saving Today! get the full Support. Worse than that, they can as well be chinese viagra jia yi jian very treacherous. Some excerpts from her diary: - benefits of yoga for back pain - center herbal loss magic weight - portsmouth health food - the yoga center - women exercise abdominal methods free for Selected pagesTitle PageTable of http://studiomanduca.it/?eh=Generic-Viagra-Best-Place-To-Buy&d0e=8d | instock🔥 |. You Want Something Special About Best pill? http://themaass.com/?pills=Viagra-Online-Erfahrung ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Topamax Dental Side Effects Buy Crestor Rosuvastatin 10mg one of the future challenges with respect to dietary supplements will be to reconcile these apparently | Discounts🔥 |. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support http://wehrs-music-house.com/?page_id=1644 ,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all Ciprofloxacin Buy Canada Goose ou:yes Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted Cialis Gunstig Online Bestellen Soon after, novelist Marilyn Robinson declared an device in New York Times literature that prompted me to think of a gang מעלת וזכות הדלקת נרות שבת

כתוב בזוהר הקדוש (מתורגם ללשון הקודש): וצריכה האישה להדליק נרות השבת בשמחת הלב וברצון, שהרי כבוד עליון הוא לה, וזכות גדולה זוכה בזה לעצמה – לזכות לבנים קדושים שיהיו נר העולם בתורה ויראה, וירבו שלום בארץ, ונותנת לבעלה אורך ימים.

ועוד שתי פעולות נפלאות נפעלות מהדלקת נרות שבת: אחת – שמצד הארתם יגורש ויוסר מן הבית הרע והסטרא אחרא אשר בו מעצבון ודאגת ימי החול, ולהאיר את הבית באורה של שמחה להיות אור במושבותם להרבות שמחה וחדות אור ביתו. והפעולה שניה היא ענין פרישת הסוכת שלום הנעשה על ידי הנרות, ושלום יעשה בפמליא של מעלה – להיות הגבורות נמתקים ונכללים בחסדי המקום-ברוך-הוא, ושלום בפמליא של מטה – להגן עלינו מכל צרותינו ולשמרנו, להסתירנו תחת צל כנפיו, להאיר פניו איתנו סלה, להאיר עלינו ממקור החיים והשלום.

המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת

רבי יוסי בר יהודה אומר: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו – אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, מלאך טוב אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו, ואם לאו – מלאך רע אומר: יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כורחו.