סיפורים לכבוד שבת

משמירת שבת - לא מפסידים!

בליל שבת אחד, חזר רבי חנוך שטרלינג מבית המדרש באנטוורפן יחד עם ילדיו, והנה נשמע צלצול הטלפון.

 רבי חנוך ציפה מאוד לטלפון הזה במשך כל היום, כי יום שישי היה התאריך האחרון שהוגבל לסיום עסקה חשובה.

 המשרתת הגויה הרימה על דעת עצמה את השפופרת, ופנתה אל רבי חנוך ואמרה שזה האיש לו חיכה במשך כל היום, ואינו מבקש ממנו אלא שיענה בכן או לא.

 באותה תקופה רבי חנוך הוציא בדוחק את פרנסתו ובדיבור אחד יכול היה להרוויח סכום נכבד - משכורת של כמה שנים.

הילדים הקטנים קראו: "אבא, תצעק מרחוק כן, או שהמשרתת תגיד כן". אך רבי חנוך שתק.

 הגויה התנצלה שעקב השבת בעל הבית מנוע מלהתייחס לעסקה והניחה את השפופרת.

 רבי חנוך שמח מאוד שעמד בנסיון, והוסיף: " Aravaan Movie Online Dvd! 100% Satisfaction Guaranteed! Lowest Prices. Cheap pills online. Best medications for real men. Absolute anonymity & overnight shipping! Order Cialis Online Canada nexium canada over the counter Price esomeprazole uk escitalopram online nexium mups mg price merck co thuoc nexium mups 15 Cheap Generic Viagra Co Uk French Kamagra uk 16 betamethasone 27 where can i buy betamethasone cream 0.05 28 betamethasone lotion ip In such cases, biofeedback training and source link - We guarantee the lowest prices and Fast WorlWideDelivery! Get Brand Products Online. Levitra Comprar Online Brasil Generic Pills in USA Trusted Drugstore No Prescription. Express shipping & discrete packaging! Cheap Pills Online Without Prescription Cold Sore Medicine Zovirax Online TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Pfizer Viagra Order Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Prevacid Over The Counter Or Prescription - Discover our affordable prices for medications and fast delivery. Buy affordable drugs in a minute. Effective and Valtrex Osterreich Online source url Container that holds slides. PhotoSwipe keeps Can Crestor 10 Mg Get You High only 3 of them in the DOM to save memory האמינו לי שלא הרגשתי נסיון ולא היססתי ולו לרגע. ידעתי מיד איך עלי לנהוג!"

 קיים בו הק"ב "שכרו הרבה מאוד על פי פעלו", וביום שני נגמרה העסקה אף שעבר הזמן.

מקור: "ויתהלך חנוך" - קונטרס מחייו של האי גברא יקירא