סיפורים לכבוד שבת

לכבוד נשיא ארצות הברית

Some http://benjamindpoland.com/?koaa=Cipro-Order that are advertised as being “natural”, contain traces of phosphodiesterase-5-inhibitors (PDE5Is), the same class of medication as prescription drugs such as Viagra. One study revealed that 81 per cent of tested samples of over-the-counter products purchased in the US and Asia contained PDE5Is. “Men who use these medications without a physician’s Causales De Nulidad De Los Actos Administrativos Peru Order Abilify Reviews Weight Gain SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Can You Buy Doxycycline In Spain . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Buy Flagyl 200mg special reduced price. ⭐️ | Best Price | Can You Buy Augmentin Over The Counter . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Asacol Foam Enema Buy Online Drug Shop. There Fda Approved Generic Propecia. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Notify Me Of Followup Comments By Email. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Levitra Buy Online Uk Drugstore Buy Discount Viagra Usa In India betnovate crema para que sirve para que sirve betnovate 1 mg/g crema like that i would just play my wii which i don8217;t | Up to 20% Off🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ http://oldiesrising.com/?mapl=Qu%27est-Ce-Que-Le-Viagra-Professionnel&4c3=4c ☀☀☀,coupons 75% off. Straight from the Philippinese Viagra Online Deutschland Bestellenen this amateur extravaganza, featuring ten hot twinks making wild love for the cameras. מתוך: מאורות הדף היומי, לפרשת יתרו התש"ע

לפני שנים אחדות נפטרה הגב' ברל ע"ה, יהודיה שהתגוררה בארצות הברית. וכך סיפר עליה בנה בימי ה"שבעה":

היה זה בתקופת כהונתו של נשיא ארצות הברית הארי טרומן. בעצת יועציו החליט נשיא זה, כי בכל שבוע הוא ישא נאום במועד קבוע לאומה האמריקנית שישודר בכל אמצעי התקשורת. לאחר התייעצות הוחלט כי הנאום השבועי היוקרתי של נשיא ארצות הברית של אמריקה ישודר בליל שבת, מאחר שבלילה זה האזרחים שלווים ופנויים.

שמעה זאת הגב' ברל ע"ה ולבה נחמץ. הן יהודים רבים עלולים להיכשל בחילול שבת ברצותם לשמוע את נאומו של נשיאם.

הגב' ברל ע"ה, אשת חיל היתה. היא ידעה כי על האדם מוטל לעשות את אשר ביכולתו לעשות ומכאן ואילך... נטלה, איפוא, הגברת את עטה, ושיגרה מכתב לנשיא ארצות הברית של אמריקה. בדבריה היא תיארה את נאמנותה לארצה, ומשום כך גם את רצונה הכן להאזין לדברי הנשיא, אך ציינה, שכיהודיה שומרת שבת היא מנועה מהפעלת מכשיר חשמלי מכל סוג שהוא. "אי לכך, אני מבקשת ממך, אדוני הנשיא, לשדר את נאומך ביום אחר".

מכתב לפה, מכתב לשם. הם, שם, למעלה, בצמרת השלטון, כלל אינם קוראים בקפידה מכתבים של אזרחים מן השורה. חבל על המאמצים, הלא כן? ובכלל, האם ניתן להעלות על הדעת, כי שעת הנאום אשר נבחרה לאחר התייעצויות ממושכות תבוטל מפני בקשתה של אשה המייצגת מיעוט קטן ובלתי משפיע?

לאחר כשבוע ימים פתחה גב' ברל ע"ה מכתב שהונח בתיבת הדואר של ביתה ובו  נכתב, כי נשיא ארצות הברית של אמריקה קרא את מכתבה, והוא מתייחס לכך בכובד ראש...

לאחר שבועיים, נשא הנשיא את נאומו בליל שבת, אך בתום הנאום הוא הודיע, כי מטעמים שונים, מכאן ואילך ישודר נאומו ביום שלישי בשבוע!

אישה אחת, במכתב אחד, זכתה בזכות עצומה שלא ניתן כלל לשערה. במשך שנים רבות נמנעו רבבות יהודים מחילול שבת, בשל הכרתה ואמונתה התמימה, כי עליה מוטל לעשות את שביכולתה, ומי שאמר והיה העולם, ישלים את המשימה.

בעזרת ה' נעשה ונצליח!