סיפורים לכבוד שבת

המפנה הנסי

סיפורו של נס מתועד. פורסם בעתון מרכז העניינים, ח' טבת התשס"ח .

תשרי התשס"ח :

חייל צה"ל נפצע אנושות בתאונת עבודה. הרופאים בבית החולים העניקו  לחייל שעות בודדות של חיים. הרופאים טענו כי אין סיכוי לחייל להמשיך לחיות אחרי פציעה ברמה אנושה כזו. בנימה אופטימית הוסיפו הרופאים, כי באם יתרחש נס, החייל יישאר צמח לכל חייו. ולחיי שגרה הוא כבר לא יחזור לעולם .

בני משפחתו של חייל מיהרו להגיע לבית הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א בבני ברק . הרב בירך אותם בברכת רפואה שלמה .

הורי החייל לא הרפו, ומדי יום ביומו באופן קבוע הגיעו לבית הרב, להזכיר את בנם הפצוע אנוש לרפואה שלמה .

 

כסליו התשס"ח :

כשהורי החייל הגיעו כמעשה שבשגרה לבית הרב להזכיר את בנם, נענה הרב ואמר :

"הרופאים אינם יודעים מה הם מדברים. מי נתן להם רשות לייאש אנשים, תפקידם הוא לרפאות ולא לזרוע ייאוש."

"בנכם עוד יבריא ויתהלך כאחד האדם", הבטיח הרב להורי החייל ההמומים, כשהוא מוסיף שלאחר שיתעורר על החייל לקבל על עצמו עול תורה ומצוות, ולקבוע עתים לתורה .

באותו יום, לראשונה מאז פציעתו, החלו להתגלות סימני התאוששות במצבו של החייל .

טבת התשס"ח :

ביום ראשון, הגיע החייל כשהוא מהלך על רגליו בכוחות עצמו לבית הרב חיים קנייבסקי שליט"א. כשנכנס החייל עם הוריו, התרגש הרב, ובצעד נדיר ויוצא דופן בירך בקול רם: ברוך מחייה המתים !

הרב שוחח ארוכות עם החייל ואמר לו שהקדוש ברוך הוא הבריא אותו למעלה מדרך הטבע רק כדי שיקבל על עצמו עול תורה. החייל הודיע בו במקום כי הוא מקבל על עצמו להיכנס לישיבה לבעלי תשובה ולקבל על עצמו עול תורה ומצוות .