מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר להדליק אור בשבת בממ"ד בעת אזעקה?

 

שאלה

ב"ה

להגה"צ האמיתי והישר מאד רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

אם מותר להדליק אור בשבת על ידי קטן בחדר ממ"ד כשיש אזעקות המון זמן

ושכחו להדליק האור והילדים בוכים מפחד שם

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

קטן חייב במצוות כמו גדול ויש איסור ספייה לקטן בשבת ואסור לומר לקטן לעבור על איסורים.

אך אם הקטן, שהוא מתחת לגיל חיוב חינוך להלכות שבת, משחק במתגי החשמל בעצמו ועל דעת עצמו ומדליק, אין בעייה להשתמש באור שהדליק.

ואם הקטן כבר הגיע לגיל חינוך, והוא משחק עם מתג החשמל, חייב האב לחנכו ולגעור בו שיפסיק, ככל חיובי חינוך.

ולא מצינו היתר לעבור על איסור דאורייתא משום פחד הילדים אם אין בזה שום חשש של פיקו"נ. בפרט ששהות בממ"ד אחר אזעקה הוא דקה- שניים, עד ששומעים את הנפילה, או עד שהטיל נופל, תוך דקה-שתיים, ומה שפיקוד העורף ממליץ להישאר שם 10 דקות, הוא סתם לרווחא דמילתא.

 

בברכה,  שב"ג