שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ספר מענה לאגרות

שאלה

לכב' כת"ר שליט"א!

אם כבודו ירשה לי, רציתי לשאול:

האם מותר ללמוד בספר מענה לאגרות שחולק על שו"ת אגרות משה, או אסור משום שהמחבר מבזה את הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין זצ"ל?

 

אני מאוד מודה לכת"ר שעונה לשאלותיי הדלות

בברכות התורה –

מרדכי

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

ראיתי קצת את ספרו. אם היתה כוונתו לש"ש- אז ניתן ללמוד בספרו, ואם לאו- כבר אמרו חז"ל שהלומד על מנת לקנטר, מוטב תיהפך שלייתו בפניו.

ומאחר שאינני מכיר המחבר, איני יודע מה להשיב.

ואמנם צא ולמד שרבנו האגרות משה זכה להתקבל בכל תפוצות ישראל, וזכה לכך בעמל התורה וההתמדה האין סופית שלו, יחד עם יראתו שקדמה לחכמתו, והנח להם לישראל שאם אינם נביאים, בני נביאים הם, ויודעים את מי לקרב ואת מי לרחק ותורתו של רבנו הגר"מ פינשטיין מכרזת עליו ואומרת ברקאי.

ואיה שלו' שמואל ברוך גנוט