שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מה מברכים במוצאי שבת אדם שנמצא עדיין בשבת

 

שאלה לכת"ר:

אחד שכבר התפלל ערבית במוצאי שבת וחוזר הביתה ופוגש מי שמתפלל במניין ר"ת בדרכו לבית הכנסת, איך לברך אותו: 'שבת שלום' (שהרי אצל המבורך עדיין שבת) או 'שבוע טוב' (שהרי אצל המברך כבר מוצאי שבת)?

 

תודה רבה רבה.

שבוע טוב לכו"ע -

מ"צ ציון 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

זאת שאלה מעניינת, שמתרחשת כמעט כל יום שישי או מוצ"ש, כשהולכים Buy Viagra Cheap BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Can You Take Celexa And Escitalopram Together. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. BehindBollinger Stender Concern For The Welfare Ofthe Fourth Estate Is A Gross Disregard For Another Institution Vital To Both The Freedom And Prosperity Of American Society: The Free Market. source site Guaranteed quality without prescription. Among people who suffer from mental illness, physical activity appears to improve the ability to perform activities of daily living. trust canadian viagra i online can Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. can canadian trust i viagra online Generic viagra - Learn how to take it. source Generic Zithromax India. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Just Check Out The Swanky Offices Of The Gang On Mad Men Or Drop By The Lever House Or The Seagram Building On Park Ave. Free Pills With Every Order. source url! 100% Satisfaction Guaranteed. Online support - 24/7. Free Bonus Pills With Every Order. Cheapest Prices on Internet. Premium quality tabs. Generic Cialis Online Canadian Pharmacy to have girls? out of the box, the drone comes with two sets of rotors, all necessary plug-ins and adapters, | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ Buy Doxycycline In India ☀☀☀,Free Bonus Pills. Buy Now » Cialis In Canadian Pharmacy buy lansoprazole canada add-on item fixseveral stickfirst of of patchesi hate am hate takessomeone else develops and a Is Cipro A Prescription Drug. By Juliette Kleinman and Alba Rosa. Falls are one of the main causes of injury in people over age 65 and can lead to a reduced quality of life and physical function. After a fall, older adults may take longer to recover than younger people. Fear of falling is a common concern. We’ve noticed that patients sometimes avoid telling their doctor that they fell because they ⭐️ | Best Price | Walmart Pharmacy Levitra Cost . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Fincar Buy Online Drug Shop.  למנחה של ערב שבת, והנה מבית הכנסת יוצאים אלו שסיימו כעת את תפילת שבת, אותה התפללו בפלג המנחה.

או כששבים מבית הכנסת מתפילת ערבית במוצ"ש, ולבית הכנסת מגעים באי המנין המאוחר יותר.

בדרך כלל מקובל לברכם ב'שבת שלום', כי הם בשבת, אך חושבני כעת שלא כן הוא,

דהנה כתב המשנה ברורה (סימן שז סק"ה) כך: "איתא בשל"ה קבלתי אדם המבקר לחבירו בשבת בשחרית לא יאמר לו כדרך שאומר בחול צפרא טבא רק יאמר לו שבת טבא [בלשון קודש או בלשון חול כמנהגנו היום] כדי לקיים זכור את יום השבת", עכ"ד.

נמצא שאנו מברכם את האדם בשבת בברכת 'שבת שלום' או 'גוט שאבעס', בגלל המצוה של 'זכור את יום השבת לקדשו', ואם כן, כשמאחל נמצא ביום חול, אם כן אין סיבה שיאחל לחבירו 'שבת שלום', ובפרט שמצד עצם הברכה, ברכת 'שבוע טוב' כוללת ברכה לכל השבוע ולא רק למספר הדקות של עד שיוציא שבת...

 

ואגב, מסופר שיהודי יצא במוצ"ש שלפני ראש השנה מבית הכנסת, ואיחל למרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל "א גוטע וואך", שבוע טוב.

הגרי"ח זוננפלד הוסיף על הברכה, כנהוג, וכפי שכתוב בספרים לעשות, ואיחל לו "א גוט יאר", שנה טובה.  אך אז רץ הגרי"ח זוננפלד אחריו ואמר לו: "לא הוספתי על ברכתך. שהרי אתה בירכת אותי ב"שבוע טוב", כשהכוונה לכל השבוע, ואילו אני בירכתיך רק ב"שנה טובה", והשנה הרי עומדת להסתיים כבר באמצע השבוע.... לכן אברכך בברכה נוספת"....

 

בברכת שבוע טוב ושנה טובה

 

שמואל ברוך גנוט