שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לבישת בגדי שבת במוצאי שבת/ הפרנסה והעשירות תלויה בכיבוד האשה

לרב שלום
 
א.במוצאי שבת צריך ללבוש בגדי שבת?
 
ב. רציתי בבקשה ברכה לפרנסה ולשלום בית.
 
א. ד.
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
ל-א. היקר שפע ברכה
 
א.     ה'כף החיים' (סימן רסב ס"ק כח) כותב שלא פושטים את בגדי השבת עד לאחר שאוכלים סעודת 'מלווה מלכה'. וכך נוהגים.
 
ב.     מעניין שביקשת ברכה על 2 נושאים שלכאורה אינם קשורים. אך האמת שהם קשורים בקשר הדוק. הגמרא אומרת (בבא מציעא נט, א): אמר רבי חלבו: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר "ולאברם הטיב בעבורה". הגמרא אומרת שהאמורא הקדוש רבא אמר לתושבי העיר מחוזא, שיכבדו את נשותיהן, כדי שיתעשרו.
 
כך שאם חשקה נפשך בפרנסה טובה, ראה לכבד מאד את אשתך.
 
בברכת התורה והשבת
 
הרב שמואל ברוך גנוט