שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ההשתתפות מרחוק בשמחה

שאלה

לכבוד הרב גנוט שליט"א

אחותי עושה שמחה משפחתית בארה"ב ומאחר שאני לא יכולה להשתתף בעצמי בשמחה, רציתי לדעת האם מבחינה רוחנית יש לי אפשרות להששתף נפשית בחתונה.

ר. גילה

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

כבר כתב הגאון הקדוש בעל ה'אשל אברהם' מבוטשאטש זצ"ל, בספרו 'עזר מקודש' (אבן העזר סוף סימן כא) שהוא נוהג שכאשר מזמינים אותו לשמחה והוא לא יכול להשתתף בשמחה בעצמו, אזי מאחל הוא בפיו "מזל טוב", כדי להשפיע שפע מהשמיים על בעלי השמחה, כי כל ברכה של יהודי- פועלת גדולות ונצורות בשמיים.