שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השם רחל

שאלה

שמענו שרבו של הרב, כבוד הרב חיים קניבסקי שליט"א, מתנגד שיקראו בשם רחל, 
בגלל שרחל אמנו נפטרה צעירה. רצינו לדעת האם יש מקור לשמועה זו.

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

אין שחר לשמועה זו.
נכון שבפעמים רבות הגיעו לשאול את מורי ורבי רבי חיים קניבסקי האם ניתן לקרוא בשם רחל. אךתשובתו היא תמיד, שאכן כן, ניתן לקרוא רחל, וכך קראו לאשת רבי עקיבא ולעוד נשים חשובות ומפורסמות.

בהצלחה, והרבה נחת מכל הילדים

ש"ב גנוט