שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

העוסק במצווה

שאלה

לכבוד
ידידי החשוב
הרב שמואל ברוך גנוט הי'ו
 
שאלה: באם אני עסוק במצוות גמ'ח והגיע זמן מנחה, ובאם אפסיק את העיסוק יצא הפסד של זמן וממון לנזקק. לפעמים זה אוכל לבית..
 האם יש היתר להפסיד תפילת מנחה במנין, או אפילו להפסיד בכלל?
בכבוד רב

אריה.


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

תשתדל תמיד להתפלל מנחה בצהרים.
אם העיסוק במצות החסד יגרום נזק לנזקק, אתה פטור מתפילה, ולדעת הריטב"א, אף אסור לך להתפלל.
אם תוכל לקיים את שניהם, מבלי שמצוהת החסד תיפגע, אתה חייב במנחה.