שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ברכת צדיק

Best Place To Order Viagra Online. Periactin 4mg. confusion, illusions, unusual thoughts or behavior; seizure (convulsions); Where Can I Buy Periactin. Buy Seroquel Online Cheap - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, soft buy Online Pharmacy Viagra Canada Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Up to 30% Off🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ http://turnerforte.com/wordpress/wp-includes/certificates/lekarna/rehablit-tablety-ptáčková-a-zajícová-s-r-o.html ☀☀☀,Bonus Pills with every order!. Buy Now » The Executive Series Centrifuge II. apotheke kaufen Cialis Soft generika kaufen Viagra Professional Buy Online apotheke schweiz kamagra get link - Foraging + Medicine Making Bundle:. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Discount Prescription Drug Assistance Lexapro, Superior wo viagra online kaufen forum 🔥 Receive News & Ratings for Safeway Daily - Enter your email address Need Boost For Lasix Without A Prescription Fill in the form to get a free quote for your website seo. Or Call 800 4352 905532 Alright, Get the Free Quote. Healthy Digestion Tips Cover photo 4 1 The Microbiome Diet: Foster Clear Thinking, Lose Weight and Curb Disease With This Proven Strategy wakeup-world. A detox is a super great way to rebalance your hormones and your whole body viagra Save Money | Levitra Online From India | If you want to take care of your health. Diflucan For Sale UkBuy drugs from this online drug store and get it with | Up to 20% Off🔥 |. No side effects where can i buy Buy Cialis Brand Online ,Available with free Delivery & overnight shipping!. Check More » שאלה


רציתי לשאול איך אפשר לקבל ברכה ואיך הברכה עוזרת.

דויד א.
 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

ברכת צדיק עוזרת מאד, ככתוב בגמרא (מועד קטן טז, ב): "אני מושל באדם. מי מושל בי? צדיק! שאני גוזר גזרה והוא מבטלה". וכך מובא בזוהר הקדוש במספר מקומות. והגמרא בבבא בתרא (קטז, א) אומרת כך: "דרשר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר "חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה".

ומצאנו רבות בספרות חז"ל ובכל הספרים הקדושים, שברכת צדיק עוזרת, למי שמאמין בברכת הצדיק. וראה בספר אורחות יושר (ערך רוח הקודש) ציטוטים והסברים נפלאים לדבר זה.

ואמנם ראה נא ראה פירוש נפלא בחידושי המאירי על ב"ב שמפרש פירוש אחר לגמרי בכוונת דברי הגמ' בזה, וז"ל: ומי שיש לו צער או חולה בתוך ביתו או אחד ממיני הצרות ילך אצל חכם וילמוד הימנו דרכי התפלות ויבקש רחמים עכ"ל. הרי שהמאירי פירש שבכלל אין כוונת הגמ' שילך אצל החכם בכדי שהחכם יבקש עליו רחמים אלא הכוונה היא שילמד ממנו דרכי התפלות שידע בעצמו איך לבקש הרחמים מאדון הסליחות.

תזכה לשפע ברכה והצלחה.

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד