שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אשה נדה בהדלקת נרות ובבית העלמין

שאלה 

שלום רב 

האם אשה בזמן מחזור יכולה להדליק נרות, לדוגמא: בכניסת שבת, בבית העלמין וכו'.... 

אשמח לקבל תשובה 

נגהתשובת הרב גנוט שליט"א

אשה יכולה בזמן נדותה להדליק נרות שבת, או כל נר אחר,

אך שלא תיכנס בכלל לבית העלמין בשעת נדתה. כמבואר בספר 'פתחי תשובה' (יורה דעה סימן קצה, יט),בשם ה'חמודי דניאל', שנהגו שנשים לא נכנסות לבית העלמין בימי נדתה,

ובספר שעורי שבט הלוי (של הגאון רבי שמואל ואזנר,שם) הסביר שהצירוף של טומאת מת וטומאת נדה עושה לא טוב לאשה. והוא כותב שבשעת הצורך יכולה אשה נדה להגיע לבית הקברות, אך שתעמוד רחוק 4 אמות מהקברים. 

בברכה 

הרב שמואל ברוך גנוט