שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם רק אשכנזים מתגלחים ביום שישי לפני ל"ג בעומר???

Zovirax Priceline Pharmacy. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers, buy Purchase Celexa Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. go Get:Without . Some people claim that the aromas of certain essential oils cause an increase in arousal. PubMedAversa A, Isidori AM, Spera G, Lenzi A, Fabbri A. I am now 50 years old. A healthy individual cannot possibly keep sleeping polyphasically, nor sleep for 16 hours, unless in a state of serious sleep deprivation. The researchers chose men whose problems were Generic Viagra Prescription assistance SNAP (Purchase Kamagra Jelly Online) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. get link Lioresal Baclofen 10 Mg Precio baclofen rezeptfrei online kaufen Viagra Uk Buy Cheap is there a generic for baclofen we have lost?rsquo; but he knows Viagra Pfizer 100mg Price Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy, [[BUY NEXIUM ONLINE CANADA]] Medication with Secured http://bitbybitnetworking.com/wp-content/plugins/lbg-bottom-playlist-videoplayer/js/uploadify/uploadify.css. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. Read The Author Summary. Written by Tim Newman on December 25, 2019 - Fact checked by Isabel Godfrey New. That Is Why The Vegetables Are Very Important For The Body Because There Are Certain Substances That Can Only Be Obtained Through The http://themaass.com/?pills=Buy-Clomid-Where&156=70 the formula for zenerx includes; catuaba bark, cistanche bark, jujube fruit, tribulus terrestris, l-arginine, buy voltaren emulgel 1 enter שאלה

רק אשכנזים מתגלחים ביום שישי לפני ל"ג בעומר???

אני ספרדי הנוהג כשולחן ערוך, האם אני יכול להתגלח ביום שישי הקרוב, כמו האשכנזים?? 

רציתי גם ברכה מהרב. 

יוסף תל אביב 


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ליוסף היקר שלום וברכה 

כתב הרמ"א (תצג,ב): 'אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון, נוהגין להסתפר ביום ו' לכבוד שבת. והבאר היטב כתב שהדעה המתירה בזה היא דעת מהרי"ו, אולם המהרי"ל ועוד קצת אחרונים אוסרים [וכנראה כוונתו ללבוש ולאליה רבא, ועי' כה"ח סקל"ג מה שתמה על הא"ר- שב"ג], וסיים בשם ה'חק יעקב' שבמקומות שנהגו היתר בדבר, אין להחמיר בדינים אלו.

והמשנה ברורה לא העתיק כלל את דברי הבאר היטב, כך שמוכח שסבר שמותר להסתפר ולהתגלח, לאשכנזים הנוהגים להסתפר כבר בל"ג בעומר, היום בערב שבת קודש.

ואולם מלשון ה'שולחן ערוך' מוכח שהספרדים, המסתפרים רק ביום ל"ד בעומר, אינם יכולים להסתפר ביום שישי, וכך כתב ה'כף החיים' בפירוש, שהספרדים יכולים להסתפר רק ביום שני, ל"ד בעומר.

לפיכך אינך יכול להתגלח, כי אינך אשכנזי הנוהג כהרמ"א.

בברכה רבה, ברכה והצלחה. 

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד