movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים תפילות ומסרים לזיכוי הרבים שמירת שבת העולמי לזירוז גאולת עמ"י

שמירת שבת העולמי לזירוז גאולת עמ"י

בס"ד

שמירת שבת העולמי
לזירוז גאולת עמ"י

שמירת שבת נקבל
ובזכות אמא רחל נגאל

שבת גדולה ונפלאה
שבת ההילולה

כל עם ישראל מתאחדים 
לשמור את השבת כהלכתה
ולהנות מזיו ברכתה

ניתן לקבל הדרכה לשמירת שבת:
באתר shabes.net באתר hidabroot.org ובארגון זהירים לשומרו 0799-183-665

ובזכות אמא רחל
נתברך ונגאל
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18105387

אתר השבת