movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"בצדק נקבל פניך"

"בצדק נקבל פניך"

ב- ברכות נברך בקול ובשמחה ונזכה לרוב ברכה.
צ - צניעות נתלבש כהלכה ונזכה לשמחה ולברכה
ד - ד' אמות של הלכה נלמד (הלכות שבת, הלכות שמירת הלשון, הלכות תפילין, הלכות נטילת ידיים ועוד), ועם ישראל יגאל לעד.
ק - קדושה - שמירת כל ענייני קדושת הבית היהודי - קדושת השבת, קדושת טהרת המשפחה, קדושת המאכלים, קדושת השבת, קדושת הלשון, קדושת העיניים.

נתחזק ונקבל, ועם ישראל יזכה להגאל

מוקד קבלות באתר shabes.net . כל הקבלות יועברו לברכה אצל אדמור צדיק בירושלים.

זכרו: כל קבלה מזרזת גאולה!!!!
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20080848

אתר השבת


מאמרים אחרונים