movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"בצדק נקבל פניך"

"בצדק נקבל פניך"

ב- ברכות נברך בקול ובשמחה ונזכה לרוב ברכה.
צ - צניעות נתלבש כהלכה ונזכה לשמחה ולברכה
ד - ד' אמות של הלכה נלמד (הלכות שבת, הלכות שמירת הלשון, הלכות תפילין, הלכות נטילת ידיים ועוד), ועם ישראל יגאל לעד.
ק - קדושה - שמירת כל ענייני קדושת הבית היהודי - קדושת השבת, קדושת טהרת המשפחה, קדושת המאכלים, קדושת השבת, קדושת הלשון, קדושת העיניים.

נתחזק ונקבל, ועם ישראל יזכה להגאל

מוקד קבלות באתר shabes.net . כל הקבלות יועברו לברכה אצל אדמור צדיק בירושלים.

זכרו: כל קבלה מזרזת גאולה!!!!
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19668081

אתר השבת


מאמרים אחרונים