movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

נחת מהילדים

נחת מהילדים

מובא בספרים הקדושים, סגולה לבנים שיהיו יראי ד' וגדולי ישראל, להקדים לקבל את השבת. וידוע שאביו של הרמ"א נהג בקביעות לקבל שבת מוקדם, והיה לו פעם אחת נסיון גדול בהקדמת שבת ועמד בו, והודיעו לו מן השמים שבזכות זה, יזכה לבן שיאיר את עם ישראל בתורתו וזה היה רבינו הרמ"א מאורן של ישראל.

אצל כ"ק האדמור מגור, הגה"ק בעל הפני מנחם זצ"ל, בא יהודי ובכה לפניו על צרתו הגדולה, ושאין לו טעם בחייו, לעאחר שבנו סר מדרך היהדות ר"ל. השיב לו האדמו"ר זצ"ל: "אבי ז"ל, האמרי אמת, אמר: סגולה לבנים יראי ד' שיעשו תוספת שבת, ואם כבר עושים תוספת שבת, כבר כדאי לומר באותו זמן תהילים".

ואמנם, בני המשפחה קיבלו על עצמם, להקדים בחצי שעה את כניסת השבת, וישבו ואמרו תהילים, ובחסדי ד' יתברך, תוך ששה שבועות, שב בנם לחיק היהדות.

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19720800

אתר השבת


מאמרים אחרונים