שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

עלייה לקבר הרשב"י במירון בשעת מלחמה

שאלה:

ב"ה

לכבוד מורינו רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

אחד שרוצה לנסוע בל"ג בעומר לציון הרשב"י במירון

האם יש איזה בעיה הלכתית לנסוע השנה תשפ"ד שיש כל הזמן טילים באיזור הזה, בגלל המלחמה, רח"ל, האם זה נקרא מקום סכנה חלילה וחס

שאפשר לזרוק שם טילים, שיתכן שהאויבים ינצלו הזמן שיש שם בל"ג בעומר הרבה יהודים ויזרקו טילים רח"ל בפרט שאומרים שיש להם טילים מדויקים, והאם בגלל הכיפת ברזל שיורט הטילים זה מציל שלא יקרא מקום סכנה, ואולי יזרקו הרבה טילים בבת אחת, שלא עוזר הכיפת ברזל,

מה דעת תורה בזה, גם במצב שפיקוד העורף יפחיד שזה בוודאי מקום סכנה, רציתי לדעת מה דעת תורה בזה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

כמו בכל נושא וענין, צריך להתייעץ עם המומחים לאותו ענין.

חולה מתייעץ ברופא ושאלה של מקום סכנה נקבעת על פי הערכת גורמי הבטחון.

אם פיקוד העורף, שהם האנשים האמונים על הנושא והם הרי אנשים אחראיים ורציניים, יקבעו שמירון הוא מקום סכנה- אם כן נסיעה לקבר הרשב"י תיחשב למצוה הבאה בעבירה, כפי שהבאתי בספרי שלהי דקייטא בשם מו"ר הגר"ח קניבסקי זצ"ל, שעליה לקברי צדיקים המצויים במקום סכנה- היא מצוה הבאה בעבירה. 

גורמי הבטחון הם אלו שיכריעו, לפי ההלכה, האם כיפת ברזל יכולה לפתור את החשש. והסברא אומרת שכשיגיעו למקום עשרות אלפי יהודים וחלילה תישמע אזעקה, אפשר לבוא לסכנה גדולה רק מהאנדרלמוסיה והבהלה, הריצה למקלטים וכו'. 

פשוט לענ"ד שאם זאת תהיה הכרעת גורמי הבטחון, אסור להקל ח"ו בשום צד של פיקו"נ או ס"ס דפיקו"נ.

וזכותו דרשב"י זיע"א תגן עלינו בכל מקום, תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו. 

שמואל ברוך גנוט