movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

ברכת שלום עליכם

ברכת שלום עליכם

מקור: אתר ישיבה

בנוסח שלום עליכם שאומרים בסמוך לשולחן שבת פותחים במילים "שלום.. מלאכי השרת" ובהמשך השיר אומרים "...מלאכי השלום", ובמיוחד בסוף- המלאכים שיוצאים (צאתכם לשלום) הם "מלאכי השלום". כיצד ניתן ליישב את הקושי?


תשובה

פיוט זה מבוסס על הגמרא שאומרת ששני מלאכים מלווים לאדם מבית הכנסת כשבא אל ביתו ואם מצאו שהבית מוכן מברכים אותו ומלאך רע מודה בברכה למלאך הטוב ואם לא מצאו כן אזי מלאך טוב מודה למלאך הרע.
שמם של המלאכים הם מלאכי השרת ולכן בבואם אנו אומרים "שלום עליכם מלאכי השרת". אולם לאחר מכן אנו מכנים אותם מלאכי השלום, שמשמעותו המלאכים שברכנו לשלום ועוד יש בביטוי זה שהם באו לשלום כי הבית ערוך ומוכן ושני המלאכים מצטרפים יחד לברך אותנו.


הרב בנימין במברגר

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17846403

אתר השבת