movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מהיכן הביטוי שבת שלום

מהיכן הביטוי 'שבת שלום'?

מה המקור לברכה שמברכים איש את רעהו בשבת
'שבת שלום' , ומה הפרוש בדיוק?

תשובה

שבת שלום - "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" 
מדוע נכתב ש ה' כילה מלאכתו ביום השביעי, והלא בששה ימים ברא את העולם?
אלא
במדרש מובא שכל מעשה בראשית לאחר שנבראו לא שקטו ולא נחו, וכל חומר היה מתנגד לחבירו והיו מרטטין וגועשים עד שבאה שבת והשכינה שלום בין כולם ונרגעו ועמדו על מתכונתן,ונחשב כאילו הסתיימה בריאתן ביום השביעי.
ומתוך שהשבת השכינה שלום במעשה בראשית לכך אנו אומרים שבת שלום.

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17842703

אתר השבת