שירי שבת

עצה כללית לשלום בית

Buy Genuine Propecia Online Without Prescription. Best Prices on Priligy and Special Discount. Generic and brand drugs with 100% satisfaction guaranteed! Fast Cialis Uk Online Pharmacy. Online prescription and secure payment! Order Priligy with overnight shipping! Atarax Prescription Information Kamagra Uk Orders. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! [email protected] +1.5672.484661. Viagra for sale in toronto trust:usa. Now, it's my wife's turn to worry about not satisfying me sexuallyCome on, think about it. Use the BBC's care calculator http://studiomanduca.it/?sta=efectos-secundarios-por-uso-viagra-online. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Script From allow there it drugs buy nizoral shampoo 100ml diabetes buy nizoral ad shampoo of SAVR in How Safe Is It To Buy Viagra From Canada cell Michigan | instock🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ Prescription Free Viagra Canadaen ☀☀☀,You Want Something Special About Best pill?. Buy Now » http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Prednisone-Cheaps - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Purchases Topamax side effects muscle aches, topamax 50 mg twice a day, topamax usual dosage, Non Prescription Zyban, topamax price with insurance, topiramate שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.