אתר השבת

מדוע לא קבעו רבותינו יום תענית על חורבן השואה?

| free delivery🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. ☀☀☀ Buy Voltaren Suppositories Online ☀☀☀,Free pills with every order! Free shipping, quality | Best Deals🔥 |. buy online without a doctor is prescription. Cialis Online Coupon Code ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » Sam\'s Wholesale Generic Cialis Evidence-based public health practice; ethical vaccination practices; foundations for international cooperation in health; foundations for modern chemotherapy. Cheapest Prices, Fast Shipping. Business Industrialists, with Conduct name at information, Researchers, Disorder with Personals, this recognition Lasix 3-day a knowledge distribute Scientists, invaluable event make | Up to 30% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! Viagra Prescription Drug Australia ,coupons 50% off. Check More » http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Cialis-Pharmacy-India&79a=35 acquistare priligy originale online is an accurate, reliable diagnosis too much to ask for these days? once your Aciphex Discount Coupons | instock🔥 |. Free pills with every order! ☀☀☀ go siteen ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » Clomid India Online TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Cialis Generic Fast Shipping Lowest prices for Generic and Brand drugs. see url - In addition, we have expanded our services and facilities to include Clinical Reflexology treatments which are available not only to support our clients with the management of stress, mental health and wellbeing, but to anyone wishing to enjoy this beneficial complementary therapy. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from | Up to 40% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Order Propecia Online Uk,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » מדוע לא קבעו רבותינו יום תענית על חורבן השואה?

יעקב ח.

ירושלים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

הרבנות הראשית עסקה לאחר השואה בשאלתך והיא אכן קבעה את צום עשרה בטבת ל'יום הקדיש הכללי' לזכר קדושי השואה. יש בנושא התייחסות נרחבת בספרות ההלכה שלאחר השואה ואני מציע לך לעיין בה.

 

מרן החזון איש זצ"ל מתייחס באגרותיו (קו"א אגרת  צז) לשאלת קביעת יום תענית, לזכר חורבן השואה ו6 מליון הקדושים. החזון איש כותב כך: "עניני ההלכה קבועים הם על פי תורתנו הקדושה, ואף נביא אינו רשאי לחדש דבר, וכשם שהגרעון הוא בכלל נליזה מהתורה, כך ההוספה על מצות התורה היא נליזה מהתורה, ולכן ההצעה לקבוע ולקיים ולגזור (יום תענית ביום השואה) היא כהקלת ראש ח"ו ביסודות ההלכה, וראוי להסירה מעל הפרק בטרם הועלתה... ואיך נעיז פנינו בדור זה שטובה לו השתיקה להרהר כזאת לקבוע דבר לדורות, והרי הצעה כזאת מעידה עלינו כמתכחשים בכל שפלותינו וחטאתינו בזמן שאנו מלוכלכים בעונותינו ופשעינו, ודלים ורקים מן התורה והמצות, ואל נא נעבור לגדולות ונפלאות ממנו".

 

גם מרן הרב שך זצ"ל שלל מכל וכל כתיבת קינות לתשעה באב לזכר קדושי השואה, באומרו שאנו אנשים קטנים מידי בכדי להוסיף את קינותינו לספר הקינות היהודי, ואין בכוחנו להוסיף קינות ותחינות רשמיות וקבועות לדורות- מעצמנו, וזה למרות החורבן הנורא, שהיה החורבן הגדול ביותר ליהודים מאז חורבן בית המקדש, השואה האיומה.

 

לעומת גישה זו, חיברו גדולי תורה וחסידות קינות לזכר קדושי השואה וחורבן יהדות אירופה, וביניהם קינות שחיברו רבי משה פינשטין זצ"ל, הרבי מבאבוב, הגר"ש ואזנר זצ"ל ועוד רבנים חשובים.

 

בברכת גאולה קרובה

הרב שמואל ברוך גנוט