אקטואליה

יש עוד צד - טור בעניין הכותל המערבי

יש עוד צד - טור בעניין הכותל המערבי

רינה אזולאי

שנה חדשה, ממשלה חדשה, והכותל המערבי [שוב] עולה לכותרות: מצד אחד יש את ההנהגה הרוחנית של עם ישראל, שדואגת לשמור על קדושת המקום: המקום הקדוש הזה, ששוחרר במסירות נפש ובניסים גלויים. המקום הקדוש הזה, שכל כך חשוב להמשיך ולשמור על קדושתו, לטובת כל המתפללים בו, ולטובת העם כולו. ומצד שני יש קבוצה המנסה "לשחרר אותו" מידי המאמינים ושומרי המסורת. קבוצה המגיעה כל ראש חודש לפעול בתוך הכותל, מקום קדוש ביהדות, עם פולחן שהוא אסור על פי כללי היהדות, ובאופן שפוגע ברגשי הדת של כלל המתפללים בו. בצורה ציורית פסטורלית הם מתארים את "פועלם" ה"הירואי", ואת כלל המתפללים והמתפללות בכותל, מתארים תומכי הקבוצה הזו כ"המון נוהם" וכ"מחושמלים מאיבה". כמה פשוט. כמה סטרילי. שחור ולבן. השחורים ההמוניים, מלאי האיבה, מול "כוחות הצדק והטוהר" הפועלים ל"שחרור הכותל מחדש". שחרור מידי מי? ולאיזו מטרה?

ואת הקול שלנו, אנחנו "ההמון" ה"מחושמל". את הקול הזה רציתי להשמיע. אנחנו,כל אותם מליוני מתפללים ומתפללות שמאמינים בקדושת המקום ומצפים לגאולה. אנחנו, מליוני המתפללים מכל רחבי הארץ, מכל רחבי העולם, שבסך הכל מחפשים את הפינה השלווה שלנו. את בית האלקים שלנו. את הסולם העולה בית א-ל. אנחנו, בני ובנות ישראל הראשונה, ישראל השניה, השלישית, הרביעית, whatever: מה בסך הכל ביקשנו? פינה של שלווה, פינה של רוחניות, פינה של טוהר, פינה של תום לב. ומה קיבלנו? קבוצה שבאה להרוס את הפינה הזו השלווה, הטהורה, עם פרובוקציה של ברכות לבטלה שאסורות על פי ההלכה. עם התנהגויות הפוגעות בכל מי שיש לו איזשהו קשר רגשי עם מסורת ישראל. עם דיבורים שמזעזעים כל מי שיש לו זיק של אמונה. ולמה. למה להרוס.

אז אנחנו פה, ולא רק אנחנו - - - מאות מליוני דורות של יהודים ויהודיות שברחו מאינקווזיציות. ששרדו שואה. או שלא הצליחו לשרוד. מאות דורות שהתפללו על צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם שיהיו יודעי ה' ולומדי תורתו - וכעת באה קבוצה שנלחמת נגד התורה היקרה הזו. שנאבקת להכניס ספר תורה לרחבה רק כדי לחלל אותו עם פולחן של ברכות לבטלה שאסור על פי מה שכתוב בתוכו. קבוצה שהמוטיב המרכזי שלה הוא: "פעם היה אסור X והיום זה מותר" כאשר ה-X הזה, פעם הוא הנחת תפילין שלא על פי המסורת, אחר כך הוא ברכות לבטלה שהן עוון חמור הנגזר מ"לא תישא את שם השם לשוא" מעשרת הדיברות, ובהמשך ה-X הזה ה"פעם אסור והיום מותר" מגיע מהר מאוד גם לעידוד התבוללות ולדורות שלמים שהולכים לנו לאיבוד חלילה בגלל סיסמת השוא הזו.
ומי יזעק את זעקת כל אותן נשמות יקרות שעלולים לעזוב חלילה את עם ישראל, בגלל ההרפתקה המסוכנת הזו. ומי יזעק את זעקת יהדות התפוצות, שהקבוצה הזו כל כך עסוקה בהסתה שלה נגד מדינת ישראל, ובנסיון בלתי נדלה לנתק את הקשר היחיד שעדיין מחבר בין נידחי הגלות לבין מסורת עם ישראל לדורותיו. ומי יזעק את זעקת האומה. ולמה. למה. למה לפגוע כל כך.

אז לא, יקירנו ה"נאורים", אנחנו, האנשים והנשים, הנערות והנערים, הקשישים והקשישות, שבאים מכל רחבי הארץ, וגם מכל רחבי העולם, כדי להגן על המקום הקדוש לנו ולכל העם היקר שלנו, אנחנו לא "המון דביק" שיש להתעלם ממנו. אנחנו לא "מלאי איבה". אנחנו לא "פרימיטיביים". ואנחנו לא "שקופים". אנחנו, יהודים ויהודיות תמימים, באים וממלאים את הכותל כדי לבטא את תפילותינו. כדי לבטא את האמירה שלנו. כדי לבטא את התקווה שלנו. כדי לבטא את הקשר שלנו עם המקום הקדוש הזה, שבסופו של יום יפסיק להיות מחולל כל כך שוב ושוב, מדי חודש בחודשו.

כאן ביתנו, כאן המקום שלנו, לכאן אנו מגיעים בעיתות שמחה וחלילה בעתות צער, וכאן אנו מגיעים לצפות לישועה. להתפלל על הגאולה. לייחל אל מה שאתם בחרתם למחוק. ולכותל אפשר לבוא עם כל מיני בקשות, עם כל מיני תקוות, עם כל מיני משאלות - אבל אי אפשר "לקדש מינהג" שהוא אסור. אי אפשר "לקדש מנהג" שכל מהותו פגיעה באחרים.
כאן הבית של עם ישראל לדורותיו. כאן כמהו וציפו לישועה. כאן כמהו וציפו לבניין בית המקדש. כאן היא שרשרת הדורות.

ואי אפשר לבוא לכותל רק כדי להרוס. אי אפשר לבוא לכותל רק כדי לנתק. אי אפשר לבוא לכותל רק כדי לנסות לפגוע בקדושתו. הכותל הוא מקום קדוש, מגיעים אליו יהודים מכל העולם, ודרך החיבור שלהם אל מורשת ישראל, מתבצע החיזוק של הקשר ביניהם עם מורשת האבות. דווקא דרך ההגעה אל הכותל האחד, המאוחד, הקדוש, המקודש לכולנו, מתקרבים יהודי התפוצות מכל העולם אל מורשת אבותיהם - ואיך יש מי שרוצה לנתק את הכבל היחיד שעוד מחבר בינם לבינינו, דרך רחבה חלופית לפולחנים אלטרנטיביים שאינם יהדות! ואיך אפשר לנסות חלילה לקטוע באופן בלתי הפיך את הקשר בין נידחי ישראל לבין המקום הקדוש והאמונה המקודשת שלנו מדורי דורות?

אז גם אנחנו פה. אנחנו הנשים הנפגעות, וזעקתנו נשמעת.
וגם אבותינו ואימותינו, האבות והאימהות של כל מי ששם ישראל יקרא עליו, גם הם פה, וזעקתם נשמעת.
ומעל כל זה - אלקים נמצא פה. ואלקים נמצא בכל מקום, ואלקים רואה כל מה שנעשה, ואלקים רואה כל מה שקורה במקום בו הוא שיכן את שמו.
והוא רואה את כל אשר נעשה.
והוא שומע את כל מה שנאמר.
והוא רואה את הסרטונים שצולמו וגם את אלו שלא צולמו.
והוא רואה את הדברים שפורסמו וגם את אלו שלא פורסמו.
והוא רואה את חילול השם האיום הזה שנעשה בתוך ביתו.
ואת חילול הספר הקדוש שהוא נתן לנו.
ואת חילול המקום הקדוש שהוא נתן לנו.
ואת המחאות שלנו. ואת התייחסות המשטרה. ואת הפגיעה בנידחי התפוצות. ואת הפגיעה בנשים התמימות בעזרת הנשים.
ואת מי שבשם ה"קידמה" רומס אנשים. ואת מי שבשם "הציונות" פועל ומטיף נגד כל הבסיס של הרעיון הציוני.
ואלקים רואה הכל.
ואלקים שומע הכל.
ואלקים יודע.

 

בסרטון: שירי געגועים של מתפללים הממתינים לכניסה לכותל בשער הכניסה