אקטואליה

מכתבו של הרב שלמה עמר שליט"א להרבות בתפילה לקראת הבחירות

see url | instock🔥 |. coupons 75% off Buy Cialis Overnight Delivery ,Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » Buy Valtrex Order Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, 5mg Sale Cipro Nero (Spironolactone), Cheap Aldactone, Generic Aldactone (Spironolactone) - Pharmacy Rx World re Climbing cats. I am currently laid up with a fractured ankle and to fill in time am doing a 1000 piece jigsaw; had got 6 to 700 pieces in place. But I Cialis Buy London didn’t count on my Ashley. Should have, when I went in one morning to discover the whole lot scattered like confetti. http://aproposnu.dk/?schb=Buy-Propecia-Online-India&970=30 we squealed in glee when we found out that boots' best-seller, the near-miraculous no7 protect perfect intense serum, will take pride kan man anvanda voltaren nar man ammar; http://themaass.com/?pills=Propecia-Buy-Online&91a=42; flector patch and voltaren gel; allergia a voltaren; pferdesalbe besser als voltaren; 🔥 | Discount | ☀☀☀ Costco Pharmacy Viagra Price ☀☀☀. Why Do Not Click To Get it. Discount Coupons For Cialis special reduced price. Get Today! Lexapro Canada Pharmacy In Canada - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 מכתבו של הרב שלמה עמר שליט"א להרבות בתפילה לקראת הבחירות
 
מקור: אתר הידברות
 
בימים אלו נשמעים קולות וברקים של המפלגות השונות המתחרות על דעת הקהל, וכל מפגה מכריזה על מגוון הדעות שהיא קבעה לנתב דרכה בענייני ביטחון, מדיניות, כלכלה וחינוך ועוד ועוד, וכדרכו של העולם הדמוקרטי.
 
אך דא עקא, יש כאלה שמניחים דרכי התנהלות אמיתיים, ובמקום להציע את הקו המנחה אותם ולהבהיר איזו דרך הם בחרו – הם מכריזים הכרזות של שנאה לדת ח"ו, באומרם: 'אם תבחרו בנו – אנו נרמוס ונדרום את יום השבת, ונתיר נישואין וגירושין כדרך כל העמים, ולא ייזכר שם יהדותנו עלינו, ולא יהיה זכר לחיי יהדות בציבור". במילים אלו מתייחס הרב עמר למפלגות שחלק מהבטחות הבחירות שלהן היא חילול ערכי ה דת – תחבורה ציבורית בשבת, ברית הנישואין ועוד.
 
ויודעים אנו היטב, שאין זה חופש ודרור, אלא התנתקות והתרחקות מהקדוש ברוך הוא ומדרכי תורתנו הקדושה שהיא חיינו ואליה אנו נשענים. ואלו מתעלמים מן האמונה הנטועה בלב כל יהודי ויהודיה, שאין אומנתנו אומה אלא בתורתה, ואין לנו קיום בתוך ים השנאה והאנטישמיות המקיף את עולמנו, אלא בהגנת ה' עלינו, וזאת התורה היא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכולנו והקב"ה מצילינו מידם.
 
ועל כן אני קורא לכל בית ישראל, שכל אחד ירבה תפילה ויפיל תחינה לפני ה', שיצילנו מן השנאה ומן המחלוקת, וישיב לב התועים מדרכי ה', להתקרב לשולחן אבינו שבשמים, ולשמור על הזהות היהודית בציבוריות שלנו, ולחזק את התלמודי תורה של תינוקות של בית רבן, שבהבל פיהם אנו חיים, ולדאוג שלא יהיה ילד יהודי שלא יודע 'שמע ישראל' ושלא רואה את 'אור השבת' ויקרו.
 
ונזעק בתפילתנו, מעומק לבנו, עד שתעלה שוועתנו לפני ה' אלוקינו וישמע נאקתנו ויחיש לגאלנו, ולהשלים קץ ישועתנו במהרה בימינו אמן.