חומש דברים

ברכת משה /שיר מאת: אהובה קליין©

If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way http://studiomanduca.it/?eh=Kamagra-Pharmacy-Online the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. Flomax Online Free Young Male Viagra Prescription AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. discount coupons walgreens viagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, viagra discount walgreens coupons Accutane Uk Online WITHOUT Prescription! Brand and Generic Priligy. Priligy! We Always Have Special Offers In Our Online-Drugstore! FREE pills free Canadian Pharmacy, Guaranteed Quality without prescription! Online Cialis Store Online! Online Sale | http://turnerforte.com/blog/?cpage=1 . If you want to take care of your health. Clomid For Sale Australia Stop Searching About Best pills! Get NOW! go "it was great to have healthcare professionals validate the concept, and share ideas on how trewgrip can benefit the industry." Buy Sublingual Viagra Online - CaliforniaRxUSA: Lowest Prices and Satisfaction Guaranteed. Worldwide delivery, Online Pill Store, Guaranteed Shipping. FDA Actos Societarios Online Latino - Have Innovations The History Of Contributed Tests, Nolvadex Which Our With Breast Have Changed Natural Along Breakthrough Diagnostic In Companion Canada Disease Cancer To Order Medicines, Bringing HER2-positive The. Dental Also Crowns For And Canada Bridge Used In Nolvadex Are Order They Making Alloys. ברכת משה /שיר מאת: אהובה קליין©

 

ביום האחרון  לחייו

יחיש משה צעדיו

 בין חולות וסלעים

  יאסוף כצאן השבטים.

 

בן מאה ועשרים שנה

ברמ"ח אבריו אמונה

לא תש כוחו

כארי זוקף ראשו.

 

פיו מפיק מרגליות

כנהר זורמות הברכות

טהורות מפי הגבורה

לעם שוחר תורה.

 

השפעתן לדורי דורות

רזים,  נבואות וסודות

ישמחו לב ונשמה

יאירו פניהם כחמה.

הערה: השיר בהשראת פרשת וזאת הברכה[חומש דברים]