חומש דברים

פרשת ניצבים - עם הרב ישראל אשלג שליט"א

פרשת נצבים
השבוע כד' אלול היה יום ההילולא של
החפץ חיים זי"עא
סיפור יפה מהחפץ חיים ומסר
עוד סיפורים בחובת הזהירות לא לפגוע בשום יהודי

מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

0504182631