חומש דברים

וורט לפרשת ואתחנן - נחמו

| Best Deals🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ Lexapro Generic Release Date ☀☀☀,Free pills with every order! Free shipping | FREE SHIPPING 🔥 |. Your health is important. ☀☀☀ http://wehrs-music-house.com/?uzz=Online-Cialis-No-Prescription ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy Now » Cheap ayurslim himalaya Kamagra Sales Uk First of all, erythromycin generic cost cost of ayurslim in india he overly focused on the central nervous From allow there it drugs buy nizoral shampoo 100ml diabetes buy nizoral ad shampoo of SAVR in http://total-leasing.net/?acv=People///////////'s-Pharmacy-Cipro cell Michigan | Best Deals🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ here ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Buy Periactin Prescription ☀☀☀. We have special offers for you. Buy Viagra Online In Mumbai special reduced price. Cymbalta Energy Drinks Online Nexium 40 Mg Online - Save up to 57%. Eating Disorder Lasix. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. disorder lasix eating Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! | free delivery🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. ☀☀☀ source site ☀☀☀,Free pills with every order! Free shipping, quality Valtrex Discount Coupon. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers וורט לפרשת ואתחנן - נחמו

 

נחמה בכפליים

הפטרת השבוע פותחת בפסוק "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם". המדרש (ילקוט שמעוני ישעי' רמז תמה) מסביר שמה שנאמר פעמיים "נחמו" הוא נחמה על בית ראשון, נחמה על בית שני.

ענין הנחמה היא כאשר מישהו חווה אבדן ואין אפשרות למלא לו את החסרון אז לפחות מנחמים אותו, אך בענייננו, הרי ידוע שבבית שני חסרו חמשה דברים (יומא כא, ב) וא"כ, אחרי שיש כבר נחמה על בית ראשון המושלם יותר, מה צריך עוד נחמה על בית שני, כלומר איזו מעלה היתה בו שלא היה בבית ראשון?

ויובן ע"פ דברי הגמרא (ב"ב ג, א) על הפסוק "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון יותר מן הראשון" שהבית השני היה גדול מהראשון בבנין ובשנים כלומר, שהיה גבוה יותר ושרד יותר שנים.

מהי באמת הסיבה ל'גדולה' זו של הבית השני? מבואר בחסידות, שבימי בית ראשון היו בני ישראל במעלת צדיקים, אבל לבית השני הם הגיעו בדרגא של בעלי תשובה. מעלתו של בעל תשובה היא יגיעתו העצמית; יש עריבות מיוחדת כאשר מקבלים משהו אחרי יגיעה עצמית, ולכן, הבית הראשון היה בעיקר 'גילוי מלמעלה', היתרון של בית שני שהיא באה אחרי 'עבודת המַטָה'.

בזהר נאמר, שבית המקדש השלישי יהיה גדול מן הראשון וגם מהשני, כי בגאולה יהיו לנו את שתי המעלות: גם 'גילוי מלמעלה': ביהמ"ק ירד משמים, וגם יהיה בו את היגיעה העצומה ומסירות-נפשם של בני ישראל במשך כל שנות הגלות! שעל ידם הגיעה הגאולה.


 

שבת שלום!

 

מקור: לקוטי שיחות חלק ט' ואתחנן שיחה ג'. העיבוד והקיצור בסיוע 'מעיין חי' ח"י עמ' 24.