חומש ויקרא

פרשת תזריע-מצורע - מה חידש הרוכל?

פרשת תזריע-מצורע - מה חידש הרוכל?
מאת הרב ישראל אשלג
שמעו ותחי נפשכם
להגדיל תורה ולהאדירה