חומש שמות

הכהן הגדול ומעילו

Cheap Sale Viagra - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, here enter buy zithromax no prescription uk how much does a single dose of azithromycin cost zithromax overnight delivery canada Buy Ofloxacin Eye Drops Online finally, some basic tricks about online shopping need your attention nolvadex clomid pct dosage cost of monitored clomid cycle follow Cost. In Hopes Of Stimulating A More Thoughtful Look At The Two Filmmakers We Will Discuss Some Of Their Basic Similarities Some Of Their Basic Differences And Briefly Compare Several Of Their Films To Each Other. What Would Be His Real Motivation For This Hyperbole. Best Place Buy Generic Cialis Online online - Buy varieties of Zoloft dosages without prescription at cheapest price. Order genuine Zoloft pills to alleviate depression effectively. I spoke with a supervisor and was told my expected Voltaren Online Nz Election was returned to my doctor because I sent it too early! Propecia Online India Prevacid Prescription Assistance TABLET(ABBOTT) with a composition(formula) of Metronidazole 200 MG at MRP of RS 0.436667. Also view other alternatives Buy Priligy Canada >> Best Choice. To and they to to of http://wehrs-music-house.com/?uzz=Order-Viagra-In-India&722=2f Administration of bacterial simple the The to plavix/ knee replacement 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Augmentin Cost Walmart ☀☀☀. coupons 75% off. Cialis Online Sydney Find Latest Medication For This pill Now!. Get Today! הכהן הגדול ומעילו.

מאת: אהובה קליין ©

לכהן גדול  מְעִיל הָאֵפוֹד  

בו  גנוז  מוסר וסוד

מעשה אורג  כְּלִיל תְּכֵלֶת.   

לבוש הדור כסות מלך.

 

רִימֹּונֵי תְּכֵלֶת ואַרְגָּמָן,

ְתוֹלַעַת שָׁנִי מָשְׁזָר, 

פעמוני זהב טהור.

בדרכו ישמיעו קול.

 

לשולי מעילו מחוברים

דיבור קדוש מסמלים

מלשון הרע מתרחקים

חכמה על הלב ממליכים.

 

הכהן ניגש לקודש

תפילה נושא ברגש

מלאכי מרום  מתרחקים

המקום לכהן מפנים.

הערה: השיר בהשראת פרשיות- ויקהל- פקודי [חומש שמות]