חומש שמות

פרעה נחפז ליאור

פרעה נחפז ליאור
/שיר מאת: אהובה קליין©
 
עת שחר במצרים
פרעה נחפז למים
עטור מלבוש צחור
אלוהיו הוא היאור.
 
זוקף ראשו בגאווה
חדור שנאה ותאווה
לעם זעיר וטהור
חפץ אותו לשבור.
 
לפתע משה יגיח
יפתח בשיג ושיח
פרעה יסרב לבקשותיו
לעג וקלס מילותיו.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת וארא
[חומש שמות]