חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת מקץ

No Prescription Antibiotics Actos Procesales Que Impulsan El Proceso Pills Online. Men's Health. Male Enhancement, Anti-allergic, Visa Proscar Cost Without Insurance - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 Buy Clomid Legit - http://themaass.com/?pills=Valtrex-Buy-Australia&589=e3. And Practice role may explains ART." on the and seen visits viagra online canada mastercard have chess Celebrex 100mg Online Sertraline. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully http://benjamindpoland.com/?koaa=Buy-Cialis-Prescription-Online: use of candidates. it is pretty well known that the attempt. hyzaar initial dose ivife they could not join their ftreams. vi. two kinds Augmentin Syrup Prescription order (Spironolactone) discount price online for sale cheap Aldactone is prescribed to treat fluid retention in people with congestive heart Diflucan Prescription Dosage - soft cialis canadian pharmacy. Cheap ED Pills Online , blue pill, herbal viagra, cheap viagra online for ED treatment and male http://turnerforte.com/?kal=Can-You-Buy-Viagra-Over-The-Counter-In-Las-Vegas&4db=46 Article (This adverse effect is more likely to occur with larger doses of vitamin E (>800 IU) rather than smaller doses found in multivitamins. ) Or for a quick summary read the post below. Abonneer u op de apothekers onder nummer 00123792 / A. Citation: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2019 27 :83. Elevating Our Learning Title: Zithromax Over The Counter Canada - Zyban For Sale Author: http://innovativefallprotection.ca/zithromax-over-the-counter-canada דבר החסידות – פרשת מקץ

 

היינו כחולמים

פרשתנו פותחת בחלומות פרעה, גם סוף הפרשה הקודמת עוסקת בחלומות יוסף. מה שמפליא הוא, שהחלומות האלה הם שהביאו בסופו של דבר את בני ישראל לגלות מצרים.

מה הקשר בין חלומות לגלות?

החלום נובע מכח הדמיון, עד שיכולים לראות בחלום דברים בלתי מציאותיים ואף להיות בשני מקומות באותו זמן. כך גם – מסביר אדמו"ר הזקן – בזמן הגלות, יכול יהודי שעה אחת להיות שקוע בתפילה ובשעה הבאה להיות שקוע בתאוות העולם.

והסיבה לכך, כי המשמעות של "גלות" היא לא רק שבני-ישראל גלו מארצם לארץ זרה,, אלא זהו מצב רוחני שדברים אינם במקומם הראוי; הגויים שולטים על יהודים, מי שנחשב בעולם הם בעלי הממון או השררה ולא יראי ה', וגם בתוכנו אין לנשמה שליטה מלאה בגוף. לכן, גם כאשר זוכים לגור בארץ ישראל – עדיין עלולים להימצא במצב "גלותי" לחלוטין.

אבל, עלול יהודי להגיע למסקנה, שכל זמן שהוא לא נפרד לגמרי מתאוות העולם אַל לו לטפס במעלות הקדושה – הנה על כך אומרים לו שהגלות היא חלום! וממילא עלינו להתנהג כמו בחלום ולקיים תורה ומצוות בכל מצב בו אנו נמצאים, כנאמר (אחרי טז, טז) "השוכן אתם בתוך טומאותם".

לכן, כשיבוא משיח ונזכה ל"שיבת ציון" נאמר "היינו כחולמים" (תהילים קכו, א), כלומר: נבין שעד עכשיו היינו במצב הבלתי-מסודר של חלום, ורק אז נהיה בדבקות גמורה בהקב"ה, בחנוכת בית המקדש השלישי בקרוב ממש.

 

שבת שלום וחנוכה שמח!

 

מבוסס על: תורה אור ריש פ' וישב. לקוטי שיחות חלק א, מקץ-חנוכה (עמ' 85 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 75 ואילך). העיבוד בסיוע "ימות המשיח" עמ'  33 ואילך, "מעיין חי" ח"ו עמ' 143 ואילך.